Kriterijumi za opredeljenje samostalnosti preduzetnika koji obavljaju aktivnost uz naknadu za istog nalogodavca (test...

Porast broja registrovanih preduzetnika u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina, naročito za obavljanje određenih delatnosti (kao npr. u sektoru informacionih tehnologija, građevinskom sektoru,...

Osnovni elementi obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji...

Naknade troškova i solidarne pomoć zaposlenima i članovima njihovih porodica

Naknada troškova i solidarne pomoći pred- stavlja jedinstven naziv za veći broj isplata za zaposlene ili zaposlenima za članove njihovih porodica, od slučaja do...