Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava prema...

Predmet razmatranja u ovom teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu...

Popis imovine i obaveza za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava i knjiženje inventurnih...

Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i...

Nepravilnosti u vršenju popisa kod KJS utvrđene u postupku inspekcijske kontrole

Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/ 2003 i 12/2006) propisano je da se poslovne knjige zaključuju posle sprovedenih evidencija svih ekonomskih transakcija...

Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem zakona o...

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su...

Samodoprinosi kao vrsta izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave – zakonski osnov i računovodstvena evidencija

U članku će biti reči o zakonskom osnovu uvođenja samodoprinosa, kao i na koju populaciju građana odluka o uvođenju samodoprinosa može da se primenjuje,...