Virus korona – iz ugla poslodavaca i obavljanja delatnosti

Na dan 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 29/2020) objavljena je Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, koja je...

Pružanje usluga smeštaja – evidentiranje usluga smeštaja pruženih direktno gostu ili preko turističke agencije

Uslugu smeštaja smeštajni objekat može da pruža direktno gostima ili putem turističkih agencija. Sklopljeni ugovor između pružaoca usluge i agencije, kao i način obavljanja...