Zaposlenom i preduzetniku koji odsustvuje s posla zbog vršenja obuke pripada naknada za vreme vršenja te obaveze.

Sva lica starija od 18 godina života imaju obavezu da se uvedu u vojnu evidenciju i obavezu služenja u rezervnom sastavu.

Na sajtu Ministarstva odbrane objavljen je raspored redovnog pozivanja rezervnog sastava.

Za vreme vojne obaveze dobija se naknada

Ako zaposleni odsustvuje sa posla zbog vršenja službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke, pripada mu naknada zarade za vreme vršenja te obaveze.

Kada zaposleni krene na obuku, mora sa sobom da ponese potvrdu o visini prosečne mesečne neto i bruto zarade i doprinosa na teret poslodavca. Prosek se utvrđuje za prethodnih 12 meseci pre pozivanja. Ako je to vreme kraće od 12 meseci, računa se prosek za to vreme. Ovu potvrdu izdaje poslodavac na obrascu PZLRS.

Naknadu zarade licu u rezervnom sastavu isplaćuje njegov poslodavac. Zatim zatim podnosi komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije, odnosno vojnoj jedinici i vojnoj ustanovi Ministarstva odbrane zahtev za refundaciju isplaćene naknade zarade i plaćenih doprinosa na teret poslodavca. Zahtev za refundaciju podnosi se na obrascu RNLRS.

Preduzetniku pripada naknada

Preduzetnik na vojnoj obavezi u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom. Paušalcu pripada naknada u visini osnovice iz rešenja.

Novčane naknade preduzetnicima isplaćuje komanda, jedinica i ustanova u kojoj je lice vršilo službu u rezervnom sastavu, odnosno obuku. Naknada se usplaćuje mesečno unazad, preko tekućih računa lica u rezervnom sastavu otvorenih kod banaka. Ako služba u rezervnom sastavu, odnosno obuka traje kraće od mesec dana, naknada se obračunava srazmerno broju dana provedenih u vršenju službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke. Isplaćuje se po završetku te službe odnosno obuke.

Više o isplatama zaposlenima i preduzetnicima za vreme vršenja vojne obaveze u rezervnom sastavu možete pročitati u broju 2/2019 časopisa Poslovni savetnik.