Poljoprivredni proizvođači imaju pravo na delimičan povraćaj PDV-a, a to mogu uraditi direktno kroz naplatu svojih proizvoda i usluga kupcima. Ni kupci ne treba da brinu jer zakon predviđa da se i njima nadoknađuje to što poljoprivredne proizvode plaćaju više, ali samo uz dokaze.

Kako funkcioniše PDV nadoknada?

Ako je poljoprivrednik prodao zelenu salatu za 100 dinara, kupac – obveznik PDV-a – na priznanici obračunava PDV nadoknadu od 8%. Znači, poljoprivredniku isplaćuje 108 dinara. Ovih 8% je stimulacija koju država daje poljoprivredniku.

Kupac koji je isplatio poljoprivredniku PDV nadoknadu od 8%, može da koristi taj PDV kao prethodni PDV, ali samo ako su ispunjena dva uslova:

1.  Ako postoji priznanica i ako je iznos PDV upisan u priznanicu.
2.  Ako je isti iznos PDV uplaćen na štedni ili tekući račun poljoprivrednika i o tome postoji dokaz.

Ko ima pravo na PDV nadoknadu

Dakle, PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima. U dobra i usluge koje mogu da se smatraju poljoprivrednim, u smislu prava na ostvarivanje PDV nadoknade, svrstavaju se:

–  voće, povrće, žitarice, pečurke, začinsko i lekovito bilje (npr. nana, bosiljak, ruzmarin, majčina dušica i dr.), merkantilni proizvodi, sirova vuna, sirova koža, živa stoka, detelina, strnika, kukuruzovina, slama, usluga tova svinja itd.;
–  sušeno ili zamrznuto voće i povrće, ako je reč o voću i povrću koje nije pretrpelo nikakvu drugu promenu u smislu prerade, osim primarne pripreme za tržište.

Kada poljoprvrednik nema pravo na PDV nadoknadu

Međutim, pojedini proizvodi koje poljoprivrednici isporučuju obveznicima PDV-a ne smatraju se poljoprivrednim, odnosno šumskim proizvodima, s obzirom na to da je proizvodnja ovih dobara prema klasifikaciji delatnosti svrstana u sektor prerađivačke industrije:

– sir, kajmak, džem, sokovi, rakija, vino ili sirće,

– proizvodi domaće radinosti, kao što su npr. pleteni proizvodi (jakne, džemperi, prsluci).

Poljoprivrednik ima pravo na PDV nadoknadu po osnovu isporuke poljoprivrednih proizvoda, nezavisno od toga da li vrši promet poljoprivrednih proizvoda sopstvene proizvodnje ili poljoprivrednih proizvoda koje je nabavio od drugih lica.

Više o tome možete pročitati u broju 9/2019 časopisa Poslovni savetnik, u članku Računovodstvo poljoprivredne delatnosti.