Sa Novim Zakonom o računovodstvu i novi datum za dostavljanje finansijskih izveštaja

0
25288

 

Mikro pravna lica rade Napomene, a mala ne rade više celi set izveštaja.

U Nacrtu novog zakona o računovodstvu nalaze se i odredbe koje menjaju obim godišnjih finansijskih izveštaja za neka društva, a za sve će se izgleda promeniti rok za dostavljanje za objavu APR-u. Takođe, mala pravna lica nisu u obavezi da sastavljaju celi set izveštaja, a mikro pravna lica će sastavljati i Napomene.

Obuhvat godišnjih finansijskih izveštaja NE ZAVISI VIŠE od računovodstvenog okvira koji subjekt primenjuje NEGO ISKLJUČIVO OD RAZVRSTAVANJA:

  • velika i srednja lica: kompletni izveštaji.
  • mala i mikro pravna lica i mali preduzetnici: Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomena.
  • mikro preduzetnici: Bilans stanja i Bilans uspeha.

Novi obrasci Bilansa stanja i Bilansa uspeha

Podzakonskim aktima će se menjati obrazac Bilansa stanja i Bilansa uspeha, a ti novi obrasci će se koristiti kod godišnjih finansijskih izveštaja sačinjenih na dan 31. 12. 2021. godine.

U raspravi je najavljeno da će od obaveze sastavljanja Napomena verovatno biti izuzeta i mikro druga pravna lica.

Iako se mikro pravnim licima uvode Napomene kao obavezni deo godišnjih finansijskih izveštaja, podzakonskim aktima će se definisati obuhvat informacija u Napomenama: od najjednostavnijeg obima do složenog obima, u zavisnosti od veličine pravnog lica.

Dalje, srednja pravna lica sastavljaju i Godišnji izveštaj o poslovanju. Ukida se obaveza dostavljanja Odluke o rasporedu dobiti kod predavanja godišnjih finansijskih izveštaja. U toku rasprave su konsultanti izneli i informaciju da će možda biti ukinuta i obaveza dostavljanja Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja.

NOVI ROK za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja od izveštaja na 31.12.2021.

  • Rok za dostavljanje statističkog izveštaja i godišnjih finansijskih izveštaja je 31. mart.
  • Konsolidovani izveštaji: 30. april.
  • Pravna lica koja imaju obavezu revizije: revizorskih izveštaj do 30.juna.
  • Pravna lica koja imaju obavezu revizije – konsolidovani FI: revizorskih izveštaj do 30. jula.

 

 

dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Poslovni savetnik"