Srazmerni poreski odbitak i ispravka srazmernog poreskog odbitka

Obveznici PDV-a mogu da se podele u tri grupe kada je u pitanju pravo na odbitak prethodnog poreza, i to na: 1) obveznike koji...

Kratke teme: Šta se smatra dobrima koje stranac otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu

Predmet oporezivanja PDV-om jesu isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i...

Promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja, između ostalog,...

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom...

U „Službenom glasniku” 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za...