Уколико поправку робе (нпр. машине или апарата) није могуће извршити у Републици Србији услед непостојања услова или због постојања гарантне обавезе страног лица или уколико је то из неког другог разлога исплативије урадити у иностранству, неисправну робу је могуће привремено извести у иностранство ради њеног довођења у исправно стање. Привремени извоз робе ради поправке врши се у оквиру царинског поступка пасивног оплемењивања, који је могуће спровести само уз претходно одобрење које даје царински орган сходно члану 172. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016). У смислу наплате увозних дажбина и ПДВ-а при поновном увозу (враћању из иностранства) поправљене робе, царински и порески прописи праве разлику између поправке која се врши без накнаде и поправке која се врши уз плаћање накнаде. Што се тиче плаћања увозних дажбина, уколико се поправка плаћа, поправљена роба може да буде стављена у слободан промет уз делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина, сходно члану 180. Царинског закона, тако што се износ увозних дажбина утврђује на основу елемената за обрачун који важе за поправљену робу на дан прихватања декларације за њено стављање у слободан промет. При томе царинска вредност представља износ једнак висини трошкова поправке, под условом да ти трошкови представљају једино плаћање носиоца одобрења и да на та плаћања није утицао било који облик повезаности носиоца одобрења и лица које је извршило поправку. У случају да је поправка извршена без плаћања накнаде, поправљена роба може да буде стављена у слободан промет с потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина, сходно члану 179. Царинског закона, ако се царинском органу докаже да је роба бесплатно поправљена због уговорене или због законом прописане гарантне обавезе или због производне мане. Наведено се не примењује у случају кад је производна мана била установљена у време првог стављања робе у слободан промет. Што се тиче обавезе плаћања ПДВ-а, члан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In