Tri segmenta finansijske analize, koja se međusobno prožimaju i dopunjuju, jesu analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. Bonitet preduzeća ne može da se utvrdi bez prethodno sprovedenih pomenutih analiza. Analiza će biti urađena na osnovu podataka iz Bilansa stanja i uspeha društva, uz dodatne informacije iz pomoćne knjigovodstvene evidencije. Na isti način preduzeće analizira i podatke iz bilansa izabranog preduzeća za upoređivanje ili zbirnog bilansa za delatnost, a zatim vrši poređenje. Uvod Prinosni, imovinski i finansijski položaj preduzeća uslovljavaju brojni faktori koji međusobno mogu biti kontradiktorni, što dodatno otežava konačno sagledavanje položaja preduzeća. Ovaj problem rešava se vremenskim i prostornim upoređivanjem položaja preduzeća. Vremensko upoređivanje omogućava sagledavanje dinamike, tj. kretanja ili razvoja položaja preduzeća u uzastopnim godinama. Prostorno upoređivanje omogućava upoređivanje položaja preduzeća u odnosu na položaj konkurencije, što pruža solidnu osnovu za zaključivanje o izgledima preduzeća za opstanak, rast i razvoj. Pri prostornom upoređivanju položaja preduzeća treba voditi računa o izboru reprezenta ili grupe preduzeća sa kojima se vrši upoređivanje da bi se izbegla opasnost pogrešnog zaključivanja. Analiza prinosnog položaja Pri analizi finansijskog rezultata vrši se vremensko i prostorno upoređivanje. Vremensko upoređivanje prikazuje razvoj, napredovanje preduzeća u ostvarivanju finansijskog rezultata. Naravno, što to upoređivanje obuhvata više uzastopnih obračunskih perioda, to se jasnije uočavaju tendencije ostvarivanja finansijskog rezultata i obrnuto, a koliko će se uzastopnih godina analizirati finansijski rezultat i vremenski upoređivati – zavisi od cilja analize. Primera radi, kada se analiza vrši radi ocene mogućnosti opstanka preduzeća, poželjnije je analizirati ostvarenje finansijskog rezultata za nekoliko uzastopnih godina. To omogućuje otkrivanje ne samo kada se javljaju nepoželjne tendencije u kretanju finansijskog rezultata već i kada su se javili uzroci takvog kretanja finansijskog rezultata i razvoja, kao i otkrivanje intenziteta tih uzroka. Nasuprot tome, prilikom redovnih analiza, koje se obavljaju u cilju izveštavanja, dovoljno je vremensko upoređivanje dva ili tri uzastopna obračunska perioda. Prostorno upoređivanje je važno zbog ocene kako preduzeće stoji u odnosu na konkurenciju, pri čemu se javlja problem izbora preduzeća sa kojim će se vršiti upoređivanje, koji može da se reši na dva načina – da se za uporedno preduzeće uzme najbolje konkurentno preduzeće ili da se upoređivanje vrši sa svim konkurentnim domaćim preduzećima (to su preduzeća one struke, odnosno delatnosti kojoj pripada i analizirano preduzeće). Ako se prostorno upoređivanje vrši sa najboljim konkurentnim preduzećima, analiza će pokazati da li se preduzeće približava ili zaostaje u odnosu na njih, što je bitno saznanje za vođenje poslovne politike


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In