Cilj ovog teksta je kratak osvrt na zakonodavni okvir koji reguliše elektronsko poslovanje u zemlji, kao i da ukaže na neke novine koje je doneo novi zakon koji reguliše oblast elektronskog poslovanja u Republici Srbiji i da se definišu i pojednostave osnovni pojmovi elektronskog poslovanja Domaći zakonodavni okvir Zakonodavni okvir elektronskog poslovanja kod nas je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 94/2017 – u daljem tekstu: Zakon). Osnovni cilj Zakona je da se omogući i podstakne brže i efikasnije poslovanje i smanjenje troškova poslovanja, da se razvije tržište usluga od poverenja i modernizuje i, usled toga, učini efikasnijim rad organa javnih vlasti i privrednih subjekata, zatim da se omogući građanima lakši i sigurniji pristup uslugama organa državne uprave i drugih subjekata i pristup većem broju navedenih usluga, kao i pouzdano čuvanje elektronskih dokumenata, što će doprineti smanjenju troškova za čuvanje dokumentacije. Posebni ciljevi zakonskog uređivanja sastoje se u tome da se pravnim uređenjem ove materije otvori prostor za intenzivnije elektronsko poslovanje, zatim da se stvori poverenje najšire javnosti u upotrebu i razmenu elektronskih dokumenata i upotrebu usluga od poverenja u elektronskom poslovanju, kao i da se postigne konkurentnost na svetskim tržištima. Osnovni instrumenti i pojmovi elektronskog poslovanja – zakonske definicije i objašnjenje pojmova – Elektronsko ili e-poslovanje Zakon definiše elektronsko poslovanje kao upotrebu podataka u elektronskom obliku, sredstava elektronske komunikacije i elektronske obrade podataka u obavljanju poslova fizičkih i pravnih lica. Dok je elektronski oblik podataka definisan kao digitalni zapis podataka pogodan za elektronsku obradu i prenos putem sredstava elektronske komunikacije, elektronska transakcija je poslovna aktivnost između dve ili više strana, koja se obavlja elektronskim putem. E-poslovanje može da se definiše i kao upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT – Information and Communications Technologies) za izvršavanje svih elemenata poslovnih aktivnosti, odnosno primenu u vidu podrške svim poslovnim aktivnostima. E-poslovanje kombinuje tehnologiju, procese, organizaciju i drugačiji način razmišljanja, odnosno uključuje tehnologiju kako bi promenilo i automatizovalo postojeće poslovne aktivnosti. Takođe, e-poslovanje omogućava stvaranje dodatnih vrednosti kroz povezivanje poslovnih procesa, spajanje informacija, tokova podataka i dokumenata u jedinstvenu poslovnu celinu, zajedno s dobavljačima i partnerima. Za razmenu podataka u modelima e-poslovanja usvojeni su tehnički standardi kako bi se osiguralo da različiti sistemi mogu međusobno da komuniciraju. – Integritet, identitet, autentičnost i pretpostavka neporecivosti Integritet podataka može da se definiše kao matematički algoritam koji formira otisak dokumenta i obezbeđuje nepromenljivost podataka, izuzev
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In