Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018) promenjene su odredbe koje se tiču registracije ogranaka domaćeg pravnog lica. Zakon je stupio na snagu dan nakon objavljivanja, dakle 9. 6. 2018. godine. Domaća privredna društva u obavezi su da do 8. 6. 2019. godine registruju ogranke. Uvod Do sada je ostavljeno privrednim društvima na izbor da li će registrovati ogranke u APR-u ili ne. Obaveznost registracije bila je propisana jedino u slučajevima iz člana 569. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), ukoliko je u pitanju: 1) ogranak domaćeg privrednog društva, ako ima zastupnika različitog od zastupnika društva ili je to propisano posebnim zakonom kao uslov za obavljanje delatnosti; 2) ogranak stranog privrednog društva. Član 569. Zakona pretrpeo je izmene koje su izbrisale razliku u registraciji između domaćeg i stranog pravnog lica, pa sada glasi: Ogranak domaćeg i stranog privrednog društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji. U registru se registruju promene podataka i prestanak, odnosno brisanje ogranka iz registra, u skladu sa zakonom o registraciji. Na ovaj način uvedena je obaveznost registracije ogranaka privrednih društava u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona (član 157 (S3)). Zakon je stupio na snagu dan nakon objavljivanja, dakle 9. 6. 2018. godine. Domaća privredna društva u obavezi su da do 8. 6. 2019. godine registruju ogranke. Prilikom registracije ogranaka potrebno je obratiti pažnju na više momenata jer samo sprovođenje promene u Agenciji za privredne registre nije i jedina radnja koju je potrebno izvršiti, iako je najvažnija. Postupak u Agenciji za privredne registre  Da bi prijava za registraciju ogranaka bila podneta, prvo je potrebno da postoji usvojena odluka privrednog društva o obrazovanju istih. Organ koji donosi navedenu odluku određen je internim aktom, odnosno statutom ili odlukom o osnivanju. Ukoliko nije određeno u internom aktu, potrebno je da odluku donese Skupština privrednog društva, kao i da ona bude potpisana, pečatirana i zavedena u knjizi odluka. Ovde je potrebno upoznati se sa članom 568. Zakona (pogotovo stav 2), koji glasi: Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi Skupština, odnosno ortaci ili komplementari, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno. Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: 1) poslovno ime i matični broj društva; 2) adresu ogranka; 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva; 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In