Одобравањем поступка активног оплемењивања, сходно чл. 143. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 13/2017), царински орган може да омогући домаћем лицу да, без плаћања увозних дажбина и ПДВ-а, на страној роби изврши један или више поступака оплемењивања у виду обраде, прераде или поправке. Сви производи добијени оплемењивањем стране робе остају у поступку активног оплемењивања све док се не извезу или поново извезу са царинског подручја, односно док се не одобри неки други царински дозвољени поступак или употреба (нпр. стављање у царински поступак, уношење робе у слободну зону или у слободно складиште, уништавање или уступање робе у корист државе). Може се десити да, као резултат ових производних радњи извршених у Републици Србији, поред производа због којег је радња и предузета (главни добијени производ), настане и споредни добијени производ, који може да представља отпад. Према царинским прописима, царински орган није овлашћен да утврди да ли добијени производ представља отпад, нити о којој се врсти отпада ради, нити на који би га начин требало збринути. У вези са овим врло актуелним проблемом у наставку је дато више тумачења надлежних царинских органа.   На основу којих прописа се утврђује да ли споредни добијени производ из поступка активног оплемењивања представља отпад и да ли је за његово стављање у други царински дозвољени поступак или употребу потребна увозна дозвола? Сходно мишљењу Сектора за царински систем и политику Министарства финансија бр. 483-00-01291/2018-17 од 24. 8. 2018. године, на отпад настао у поступку активног оплемењивања, поред царинских, примењиваће се и прописи о заштити животне средине. Према чл. 5. ст. 17. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), отпад је свака материја или предмет који држалац одбацује, намерава или је неопходно да одбаци. У складу са прописима о заштити животне средине, у поступку стављања отпада у слободан промет неопходно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In