На основу уговора о изнајмљивању превозних средстава или других покретних ствари царински орган може да одобри употребу стране робе у царинском подручју Републике Србије, уз делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина и без примене мера трговинске политике. Привремено увезена роба мора да буде намењена поновном извозу у неизмењеном стању, осим уобичајеног смањења вредности робе насталог услед њене употребе. Носилац одобрења за привремени увоз, односно корисник привремено увезеног превозног средстава или друге покретне ствари има обавезу плаћања увозних дажбина и ПДВ-а. Члан 170. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010 … и 108/2016) омогућава право на делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина, тј. износ увозних дажбина које се плаћају одређује се за сваки месец или за део месеца у којем се роба налазила у поступку привременог увоза, и то у висини од 3% од износа увозних дажбина које би требало платити за робу кад би она била стављена у слободан промет на дан прихватања декларације за стављање робе у поступак привременог увоза. Износ увозних дажбина које се плаћају не може бити већи од износа који би требало платити да је роба била стављена у слободан промет на дан кад је била стављена у поступак привременог увоза, с тим да у тај износ не улазе камате. Обрачун увозних дажбина врши се подношењем Јединствене царинске исправе (у даљем тексту: ЈЦИ), а до 1. априла 2017. године по истом принципу обрачунавао се и наплаћивао и припадајући износ ПДВ-а због обавезе из члана 3. става 1. тачке 2. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004 … и 113/2017). Иако царински прописи предвиђају да се износ увозних дажбина одређује за сваки месец или за део месеца у којем се роба налазила у поступку привременог увоза, не постоји обавеза да се ЈЦИ за обрачун дажбина подноси на месечном нивоу. Битно је да се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In