Odredbama člana 40a Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001… i 108/2016 – u daljem tekstu: Zakon) propisani su dinarski iznosi akcize na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00), za period od 1. januara 2017. do kraja 2020. godine, i to tako da se svakih 6 meseci uvećavaju iznosi akcize. Istovremeno je članom 40v Zakona propisano da se dinarski iznosi akcize usklađuju sa godišnjim indeksom potrošačkih cena. Izuzetno, dinarski iznosi akciza iz člana 40a Zakona, neće se usklađivati ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, taj indeks ne prelazi 2%. Međutim, ukoliko taj indeks prelazi 2%, usklađivaće se za razliku koju čini indeks potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, umanjen za 2%, s tim da ako je iznos te razlike iskazan decimalnim zapisom tako da su prvi i drugi decimalni zapis manji od 24 – zaokruživanje decimalnog zapisa celog broja vrši se na nulu; ako je iznos te razlike od 24 do 74 – zaokruživanje se vrši na decimalni zapis 50, a ako je iznos te razlike veći od 75 – zaokruživanje se vrši na prvi naredni celi broj. Dakle, članom 40a Zakona propisano je da se za period od 1. jula do 31. decembra 2017. godine akciza na cigarete (domaće i iz uvoza) obračunava u iznosu od 65,50 dinara po paklici od 20 komada cigareta. Pored ove akcize, plaća se i akciza po stopi od 33%, i to na osnovicu koju čini maloprodajna cena cigareta koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta (član 40b Zakona). Međutim, podsećamo da je čl. 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, broj 108/2016), koji je stupio na snagu 1. 1. 2017. godine, propisano da će se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiti počev od 1. januara 2018. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%. Dinarski iznos akcize za cigarete od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine: Dinarski iznos akcize na cigarete – domaće i iz uvoza – u 2017. godini od 1. 1. do 30. 6. 2017. g. od 1. 7. do 31. 12. 2017. g. 64,00 din./pak. 65,50 din./pak. To znači da obveznici
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In