Nepravilnosti u evidentiranju poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava

U ovom tekstu biće prikazane posledice koje nastaju usled nepravilnog evidentiranja poslovnih promena u knjigovodstvenim evidencijama i kako iz toga proizlazi odgovornost odgovornih lica...

Zaključivanje ugovora između filijale RFZO-a i zdravstvenih ustanova, odnosno drugih davaoca zdravstvenih usluga za...

Uvod U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) i Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Upravni...

Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni...

U komentaru je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim...

Otvaranje početnog stanja za 2020. godinu u poslovnim knjigama korisnika javnih sredstava koji primenjuju...

Uvod Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Sedamnaest principa KOSO okvira kao osnov za uvođenje finansijskog upravljanja kod korisnika javnih sredstava

1 Pravni okvir za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole Odredbama člana 81. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br 54/2009… i 72/2019) definisano...