Kontrolna lista budžetske inspekcije

U ovom tekstu objašnjena je kontrolna lista budžetske inspekcije Ministarstva finansija – Kontrolna lista materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, KL-001-03/01. SEPTEMBAR 2019....

Revizorski odbori

Obrazovanje revizorskih odbora u javnim preduzećima, kako u privrednom i socijalnom tako i u budžetskom smislu, predstavlja novu višu fazu uspostavljanja kvalitetnijeg, potpunijeg i...

Osnovne karakteristike kultivisane imovine prema Kontnom planu za budžetski sistem

U pogledu kultivisane imovine treba razlikovati potrošna dobra, kao proizvode koji se dobijaju od bioloških sredstava, od osnovnog stada i višegodišnjih zasada, pod kojima...