Jedinice lokalne samouprave – finansijsko izveštavanje o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i...

1                     Uvod   Na osnovu člana 75. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 72/2019 – dalje: Zakon) ministar finansija doneo je Pravilnik o...

Sastavljanje i podnošenje izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2019....

U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine –...

Raspodela sredstava u lokalnoj samoupravi za finansiranje sporta

Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti čiji je cilj da se kroz neorganizovano ili organizovano učešće izraze ili poboljšaju fizička spremnost ili mentalno blagostanje,...

Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada osnovnih škola

U ovom tekstu bavićemo se finansiranjem osnovnog obrazovanja sa aspekta inspekcijske kontrole koju sprovodi Budžetska inspekcija Ministarstva finansija. Naime, Zakonom o budžetskom sistemu Budžetskoj...