Naslovna Budžetski korisnici

Budžetski korisnici

Mesečno pratimo poslovanje budžetskih korisnika i dajemo aktuelne obračune u knjigovodstvu po budžetskim propisima.

NOVO – Davanje u zakup nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave

Ovde je kroz primere prikazano na koji način se u jedinici lokalne samouprave vrši inspekcijska kontrola prihoda od davanja u zakup nepokretnosti, kao i...

NOVO – Budžetska inspekcija – kontrola primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom...

Primena Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru počela je od obračuna plate odnosno zarade za mesec oktobar 2012. godine, tako da će...

NOVO – Namensko korišćenje sredstava prikupljenih od kazni za saobraćajne prekršaje izrečenih na teritoriji...

Uvod   Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 –...

NOVO – Godišnji plan rada interne revizije

Uvod   Planiranje je ključni deo procesa revizije i sastoji se iz tri faze: 1) strateški plan revizije, 2) godišnji plan revizije, 3) planovi pojedinačne revizije (operativni planovi).   Planiranje revizije...

NOVO – Sticanje nefinansijske imovine korisnika javnih sredstava zaduživanjem

U skladu sa članom 73. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 2009… 95/2018) reguliše se ograničenje duga i garancije u toku budžetske...

NOVO – Đačke ekskurzije kao fakultativna vannastavna aktivnost obrazovnih ustanova

U praksi je neophodno da se pred Savet roditelja, kada raspravlja o đačkim ekskurzijama, iznese veoma precizan plan i program njenog izvođenja. Roditelji đaka...

Isključive nadležnosti Ministarstva finansija, odnosno Budžetske inspekcije – prvi deo

Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog...

Specifičnosti u računovodstvu zdravstvenih ustanova sa posebnim osvrtom na privremene situacije

U slučaju kapitalnih investicionih projekata koji se odnose pre svega na usluge, tj. radove na izgradnji, sanaciji objekta, montaži prateće opreme i dr., zbog...

Izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini – najčešće nepravilnosti

U ovom tekstu biće ukazano na nepravilnosti nastale prilikom izdavanja u zakup poslovnog prostora od strane korisnika budžetskih sredstava kada je korisnik budžetskih sredstava...

Na koji način se vrši izbor subjekata inspekcijske kontrole Budžetske inspekcije – program rada...

U broju 2/2019 ovog časopisa detaljno su predstavljene nadležnosti Budžetske inspekcije, odnosno ko su korisnici javnih sredstava i koga kontroliše Budžetska inspekcija. U ovom...

Istine i zablude o internoj reviziji

Interna revizija je vrlo značajna funkcija u svakoj organizaciji zato što interni revizor daje preporuke koje dodaju vrednost organizaciji. Uspostavljanje interne revizije definisano je...

Komentar priliva i odliva novčanih sredstava putem evidencionih računa otvorenih u Upravi za trezor...

U ovom članku biće reči o evidenciji poslovnih promena s aspekta naplate javnih prihoda i primanja budžeta, kao i o plaćanjima iz budžeta. Izvod...