Nepravilnosti uočene tokom budžetske inspekcijske kontrole – evidentiranje poslovnih promena

Imajući u vidu da su korisnici sredstava budžeta u obavezi da prilikom evidentiranja svih poslovnih promena u svojim knjigama primenjuju Uredbu o budžetskom računovodstvu,...

Evidentiranje robe za dalju prodaju prema Kontnom planu za budžetski sistem

Uvodne napomene Sadržina konta za registrovanje poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava propisana je Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem...

DODELA BESPLATNIH UDŽBENIKA NEKIM KATEGORIJAMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU I NJIHOVA...

Uvodne napomene Shodno članu 9. st. 1. i 4. Zakona o udžbenicima („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015), a u cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i...

Sastavljanje i podnošenje Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2018....

U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine –...

Komisione usluge korisnika javnih sredstava – zakonska regulativa i računovodstvena evidencija

Uvodne napomene Komisiona prodaja je način prodaje u kojem učestvuju komisionar, s jedne, i njegov komitent, s druge strane. Komisionar je posrednik koji radi u...

Sastavljanje i podnošenje tromesečnog izveštaja o izvršenju budžeta (finansijskog plana) za period januar–mart 2019.

Sastavljanje i podnošenje tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta zakonski je propisana obaveza kako bi u toku godine moglo preventivno da se deluje ukoliko...

PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja kao radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, potrebno je poduzeti čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima...

Novine u Zakonu o budžetskom sistemu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na svojoj redovnoj sednici od 7. decembra 2018. godine Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl....

Novine o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru usvojen je 8. marta 2019. godine i objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 15/2019,...

PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

Predmet razmatranja u nastavku teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu...

Isključive nadležnosti Ministarstva finansija, odnosno Budžetske inspekcije – prvi deo

Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog...

Finansijski lizing kao oblik sticanja nefinansijske imovine kod pravnih lica koja primenjuju Kontni plan...

Ključna prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansiranja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalnopravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora...