EVIDENTIRANJE SREDSTAVA OD „RODITELJSKOG DINARA” U USTANOVAMA OBRAZOVANJA

Zakonska regulativa Za finansiranje pojedinih aktivnosti koje su definisane nastavnim planovima i programima u  predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, vrši se prikupljanje novčanih sredstava...

Sastavljanje i podnošenje Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2018....

U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine –...

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU PREMA PROPISIMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA

Prema članu 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016 i 107/2016 – u...

Istine i zablude o internoj reviziji

Interna revizija je vrlo značajna funkcija u svakoj organizaciji zato što interni revizor daje preporuke koje dodaju vrednost organizaciji. Uspostavljanje interne revizije definisano je...

KONSOLIDOVANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN...

Zakonska regulativa Sastavljanje i podnošenje konsolidovanih godišnjih izveštaja korisnika javnih sredstava koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem, za 2016. godinu, sprovodi se...

OTVARANJE POČETNOG STANJA ZA 2018. GODINU U POSLOVNIM KNJIGAMA PRAVNIH LICA KOJA PRIMENJUJU KONTNI...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (princip Going concern) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O STRUKTURI I VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016....

Rok: 28. 2. 2017. godine U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”,...

TROMESEČNO IZVEŠTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA O REALIZACIJI GODIŠNJEG ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD JANUAR–DECEMBAR...

Uvodne napomene Tromesečno izveštavanje javnih preduzeća zasnovano je na primeni odredbi novog Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, broj 15/2016 – u daljem tekstu:...

OBRAČUN ISPRAVKE VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KOD KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA...

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 3) Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006) propisano je da direktni i...

OTVARANJE POČETNOG STANJA ZA 2017. GODINU U POSLOVNIM KNJIGAMA PRAVNIH LICA KOJA PRIMENJUJU KONTNI...

Korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa...

Otvaranje početnog stanja za 2016. godinu u poslovnim knjigama pravnih lica koja primenjuju Kontni...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljajući kontinuitet računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja kao radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, potrebno je poduzeti čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima...