Istine i zablude o internoj reviziji

Interna revizija je vrlo značajna funkcija u svakoj organizaciji zato što interni revizor daje preporuke koje dodaju vrednost organizaciji. Uspostavljanje interne revizije definisano je...

UTVRĐIVANJE I EVIDENTIRANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA

- Utvrđivanje spiska korisnika javnih sredstava na kraju budžetske 2016. godine Uvod Korisnici javnih sredstava svoje poslovanje obavljaju preko podračuna na kojima se vode sredstva za...

Sastavljanje i podnošenje tromesečnog izveštaja o izvršenju budžeta (finansijskog plana) za period januar–mart 2019.

Sastavljanje i podnošenje tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta zakonski je propisana obaveza kako bi u toku godine moglo preventivno da se deluje ukoliko...

OTVARANJE POČETNOG STANJA ZA 2017. GODINU U POSLOVNIM KNJIGAMA PRAVNIH LICA KOJA PRIMENJUJU KONTNI...

Korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa...

Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu prema propisima budžetskog računovodstva

Nakon obavljenih pripremnih radnji, koje prethode pripremi sastavljanja finansijskih izveštaja, može se pristupiti sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovne knjige...

Otvaranje početnog stanja za 2016. godinu u poslovnim knjigama pravnih lica koja primenjuju Kontni...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljajući kontinuitet računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

KNJIŽENJE TROŠKOVA ENERGETSKIH USLUGA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA – NOVO –

Početkom grejne sezone mnogi budžetski korisnici (ustanove, organi, ministarstva, zavodi, bolnice, fakulteti i sl.) pristupaju nabavci goriva, pa je u narednom tekstu dato nekoliko...

PRAĆENJE I EVIDENTIRANJE NABAVKE GORIVA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA PUTEM KARTICA ZA GORIVO

Kartice za gorivo pripadaju novoj generaciji vrste plaćanja i treba da omoguće efikasan način snabdevanja i praćenja utroška goriva kod privrednih i budžetskih korisnika....

Isključive nadležnosti Ministarstva finansija, odnosno Budžetske inspekcije – prvi deo

Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog...

TEKUĆE I KAPITALNO ODRŽAVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI...

Uvodne napomene Tekuće i kapitalno održavanje sredstava za rad kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i korisnika sredstava Republičkog...

Usklađivanje osnivačkih akata i usaglašavanje opštih akata sa odredbama novog Zakona o javnim preduzećima

Ovaj tekst je fokusiran na računovodstvenu evidenciju upisanog registrovanog osnovnog kapitala, kako kod osnivača, tako i kod osnovanog javnog preduzeća i društva kapitala. Osim...

Interna finansijska kontrola kod korisnika javnih sredstava

Korisnici javnih sredstava imaju zakonsku obavezu da uvedu finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju. Takođe imaju obavezu da informacije o finansijskom upravljanju i...