UKRATKO IZ BROJA 1/2017

Dodajemo – uz naš članak o rasporedu radnog vremena u 2017. godine – da Zakonom o radu nije posebno uređeno pitanje radnog vremena zaposlenog...

OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU U 2017. GODINI

Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS,...

NAKNADA ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 1. FEBRUARA 2017. NAPLAĆUJE SE U...

Zakonom o energetici („Sl. glasnik RS”, broj 145/2014) propisano je da je garantovani snabdevač dužan da dostavlja Ministarstvu podatke potrebne za utvrđivanje naknade za...

UKRATKO IZ BROJA 2/2017

Podsećamo – u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica rashodi poslodavaca po osnovu izdataka za jubilarne nagrade...

PLAĆANJE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE OD 1. JANUARA 2017. GODINE – prva uplata članarine...

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasnik RS”, broj 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), od 1. januara 2017. godine su članovi Privredne komore Srbije...

Reeksport

Pre upuštanja u posao reeksporta, neophodno je odabrati onaj oblik koji je najisplativi, te dobrom organizacijom posla omogućiti njegovo pravilno sprovođenje Usled transparentnosti ponude i...

Privremeni izvoz robe radi obrade ili popravke – pasivno oplemenjivanje

Iako stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva obavezu plaćanja uvoznih dažbina, postupak pasivnog oplemenjivanja omogućava da se pri ponovnom uvozu robe, primenom potpunog ili...

Elektronski carinski postupak

Savremeni koncept e-uprave otvoriće mogućnost da građani i privredni subjekti, korišćenjem informacionih tehnologija, svoja prava i obaveze prema državnim organima ispunjavaju na što jednostavniji...

Pojednostavljeni carinski postupci u uvozu i izvozu robe

Poznati pod nazivom „kućno carinjenjeˮ i u primeni tek od 2011. godine, ovi pojednostavljeni postupci uvoza i izvoza donose brojne prednosti, kako nosiocima odobrenja,...

Ovlašćeni izvoznik

Dobijanje statusa ovlašćenog izvoznika jeste preduslov za dobijanje odobrenja za korišćenje Pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca kojim se omogućava značajno ubrzanje carinskog postupka,...

Upotreba generalnog obezbeđenja ili oslobođenje od polaganja obezbeđenja

Iako je reč o urgentnoj obavezi svih glavnih obveznika u postupku tranzita robe, ne treba izgubiti iz vida da će korišćenjem ovog oblika obezbeđenja,...

Strateška promena obavljanja carinskog postupka u Republici Srbiji

Uprava carina je već započela konkretne aktivnosti koje se sastoje u uvođenju elektronskog poslovanja u određene segmente carinskih postupaka, a istovremeno planira i preduzima...