Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora

Shodno članu 16. (ili numeracijski nekom drugom, ali suštinski istom članu) ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenog sa drugim državama, kao i rešenja sadržanog...

Utvrđivanje PDV osnovice kod prometa dobara i usluga

Pažljiv pristup svim elementima naknade koje PDV obveznik ostvaruje važan je preduslov kako bi se PDV osnovica utvrdila na pravilan način, te kako bi...

Strateška promena obavljanja carinskog postupka u Republici Srbiji

Uprava carina je već započela konkretne aktivnosti koje se sastoje u uvođenju elektronskog poslovanja u određene segmente carinskih postupaka, a istovremeno planira i preduzima...

OBRAČUNAVANJE AKCIZE I PDV-A NA RASHOD I MANJAK DOBARA UTVRĐEN GODIŠNJIM POPISOM

Godišnji popis podrazumeva, između ostalog, i obavezu obveznika akcize, odnosno obveznika PDV-a da na utvrđeni a nedozvoljeni rashod i manjak dobara obračunaju akcizu na...

Vodič kroz izmene poreskih zakona

Izmenama i dopunama poreskih zakona izvršene su brojne reforme, gde se kao najznačajnije izdvajaju uvođenje poreza po odbitku na usluge i uvođenje poreske olakšice...

10 najčešćih pitanja iz poreske materije u 2015. godini

U ovom tekstu donosimo odgovore na najčešća pitanja koja su poreski obveznici uputili Poreskoj upravi u toku ove kalendarske godine #1 Koji kriterijumi određuju mogućnost...