Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Ukinuto vanredno stanje – uredbe koje i dalje ostaju na snazi

Narodna skupština Republike Srbije donela je 6. maja 2020. godine Odluku o ukidanju vanrednog stanja, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 65/2020...

Kratke teme: Primena Zakona o PDV-u kroz pitanja pretplatnika

1.1 Povraćaj robe – novi promet ili reklamacija? Pitanje: Roba je isporučena kupcu koji nije obveznik PDV-a, a sada želi da nam vrati deo robe...

Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih...

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za unapređenje opšteg interesa zajednice, odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik...

Likvidacija i stečaj sa aspekta primene propisa kojima se uređuje PDV

Likvidacija društva predstavlja oblik prestanka privrednog društva koja se sprovodi kada privredno društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza. Likvidacija ima...

Poreski tretman primanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) uobičajeno je da se...

EVIDENCIJA O PROMETU DOBARA I USLUGA KOJI JE OSLOBOĐEN PDV-A I ISKAZIVANJE PODATAKA O...

Sa novinama koje je u način vođenja evidencije o PDV-u uneo novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o...

Uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i promet dobara bez naknade...

Imajući u vidu činjenicu da uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i promet dobara bez naknade pod određenim uslovima mogu biti...

Obaveze po osnovu akciza na rashod i manjak dobara utvrđen godišnjim popisom

Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju...

Obračun i plaćanje poreza na dobit po odbitku, sa posebnim osvrtom na porez na...

Imajući u vidu navedenu zakonsku izmenu, nedorečenost norme, kao i činjenicu da praksa u ovom pogledu tek treba da se formira u Republici Srbiji,...

Kako jednostavnije, jeftinije i brže izvoziti robu koristeći poštanski saobraćaj?

Poslovna zajednica dugo je ukazivala na potrebu da se po ugledu na druge zemlje i u Republici Srbiji omogući jednostavniji izvoz robe niske vrednosti...

Transferne cene za neupućene

Izmenjene i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica u oblasti oporezivanja transakcija među povezanim licima – transferne cene, na snazi su...