Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Multilateralna konvencija o primeni mera koje se, u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i...

(stupanje na snagu i početak primene) Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Multilateralnu konvenciju o primeni mera koje se, u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice...

ISPLATA I PORESKI TRETMAN STIPENDIJA I KREDITA IZ SREDSTAVA POSLODAVACA

Početkom nove školske godine postaju aktuelne stipendije i krediti, kao karakteristične isplate kojima poslodavci iz privrednih i vanprivrednih delatnosti obezbeđuju potreban budući stručni kadar...

Kratke teme: Dati i primljeni avansi u POPDV obrascu kroz pitanja pretplatnika

1 Dati avansi – greška u primljenom avansnom računu Pitanje: Dali smo avans 31. 12. 2019. godine, nakon čega smo dobili avansni račun koji nije...

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – utvrđivanje poreza

U članku je obrađena tematika utvrđivanja poreza, pri čemu je poseban akcenat stavljen na metode procene poreske osnovice i evidentiranje iznosa poreske obaveze od...

Privremeni izvoz robe radi obrade ili popravke – pasivno oplemenjivanje

Iako stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva obavezu plaćanja uvoznih dažbina, postupak pasivnog oplemenjivanja omogućava da se pri ponovnom uvozu robe, primenom potpunog ili...

Promet dobara i usluga koji nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 6. Zakona...

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr....