Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Novine u poreskim podzakonskim aktima

Tokom meseca jula i avgusta objavljeno je nekoliko podzakonskih poreskih akata kojima su izvršene izmene i dopune postojećih, ali je donet i jedan nov....

IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2016. GODINU

Prema članu 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002….i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), poreski obveznik,...

Najčešća pitanja i nedoumice u praksi u vezi sa primenom propisa kojima je uređena...

U prvom od tri teksta biće obrađeno nekoliko specifičnih situacija koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, deljenje...

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA AUTORSKIH NAKNADA

Uvodne napomene Autorske naknade su naknade za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava intelektualne i industrijske svojine, odnosno  naknade za korišćenje ili za pravo...

Sastavljanje Poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu i...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Usluga obrazovanja i profesionalne prekvalifikacije

Za postojanje poreskog oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza nije bitno da li je subjekt koji pruža uslugu javna ustanova ili privatna škola,...

Propisi u praksi: Kako ostvariti pravo na refakciju (povraćaj iznosa) plaćene akcize na derivate...

Zakoračili smo u još jednu grejnu sezonu kada započinje nabavka derivata nafte koji se koriste za zagrevanje stambenog i poslovnog prostora, čime smo u...

DONET JE NOV PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV-u I...

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini Pregleda obračuna PDV-a objavljen je u „Službenom glasniku RS”,...

Kratke teme: Porez na imovinu kroz pitanja pretplatnika

Pitanje: Da li mini-hidroelektrana spada u kategoriju za oslobođenje od poreza na imovinu? Odgovor: Porez na imovinu ne plaća se na vodno zemljište i vodne...