Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

OBRAČUNAVANJE AKCIZE I PDV-A NA RASHOD I MANJAK DOBARA UTVRĐEN GODIŠNJIM POPISOM

Godišnji popis podrazumeva, između ostalog, i obavezu obveznika akcize, odnosno obveznika PDV-a da na utvrđeni a nedozvoljeni rashod i manjak dobara obračunaju akcizu na...

Pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost

Ovaj institut u praksi vrlo često izaziva nedoumice na strani poreskih obveznika, a neretko se događa i da poreski inspektori u postupku poreske kontrole...

Novine u poreskim podzakonskim aktima

Tokom meseca jula i avgusta objavljeno je nekoliko podzakonskih poreskih akata kojima su izvršene izmene i dopune postojećih, ali je donet i jedan nov....

Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih...

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za unapređenje opšteg interesa zajednice, odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik...

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

U okviru aktivnosti na sprovođenju mera ekonomske reforme u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade, Narodna skupština Republike Srbije donela je i Zakon...

Najčešća pitanja i nedoumice u praksi u vezi sa primenom propisa kojima je uređena...

U prvom od tri teksta biće obrađeno nekoliko specifičnih situacija koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, deljenje...

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na decembarskoj sednici Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a izmena je...

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – pokretanje poreskog postupka i poslovne...

S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona, u prošlom broju časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj...

Promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja, između ostalog,...