Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

PDV EVIDENCIJA O OPOREZIVOM PROMETU I OBRAČUNATOM PDV-U, SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U OBRASCU POPDV

Uvodne napomene U časopisu „Poslovni savetnik” broj 12/2017 detaljno je objašnjeno vođenje evidencije o prometu dobara i usluga koji je oslobođen PDV-a, sa...

Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o porezu na dobit pravnih...

Na sednici održanoj 25. decembra 2014. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune velikog broja zakonskih tekstova. U ovom tekstu nastojaćemo...

Kako jednostavnije, jeftinije i brže izvoziti robu koristeći poštanski saobraćaj?

Poslovna zajednica dugo je ukazivala na potrebu da se po ugledu na druge zemlje i u Republici Srbiji omogući jednostavniji izvoz robe niske vrednosti...

Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV-u

Zakon o izmena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 72/2019, a stupio je na snagu...

Novine u poreskim propisima

U cilju pravilne primene Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, … i 113/2017) i Zakona o akcizama („Sl....

Poreski podsticaj iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Član 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se tiče poreskih podsticaja prilikom velikih ulaganja u osnovna sredstva, i dalje je na...

IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: ZPPPA) stupio je...

Obračun poreske amortizacije za 2018. godinu

Kao rashod u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Pri tome nije značajna amortizacija iskazana u poslovnim knjigama (računovodstvena amortizacija) jer...

PODSETNIK ZA PORESKI TRETMAN POKLONA ZA NOVU GODINU I BOŽIĆ

Osnov za davanje poklona U članu 119. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017...

Pravo na poresko oslobođenje i povraćaj poreza prilikom kupovine prve nepokretnosti

U zavisnosti od toga da li svoj prvi stan kupuju u novogradnji ili starogradnji, fizička lica imaju pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost,...

Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana

Ministarstvo finansija dalo je objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2016 godinu. Klikom na link u nastavku, možete preuzeti ovo obaveštenje...

Uticaj sporazuma o slobodnoj trgovini i postojećih carinskih procedura na povećanje izvoza robe u...

Dvosmerne finansijsko-trgovinske sankcije uvedene između Ruske Federacije, s jedne strane, i SAD, EU, Norveške, Švajcarske, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana, s druge strane,...