Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002 … i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon) pretrpeo je obimne izmene i...

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost stupio je na snagu 28. aprila, s tim što se najveći broj izmena...

Ukinuto vanredno stanje – uredbe koje i dalje ostaju na snazi

Narodna skupština Republike Srbije donela je 6. maja 2020. godine Odluku o ukidanju vanrednog stanja, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 65/2020...

Poreske obaveze prilikom primanja i davanja donacija

Donacija je reč latinskog porekla, čije je značenje u srpskom jeziku darovanje ili poklanjanje, a može da se tumači i kao akt o poklanjanju....

Kratke teme: Dati i primljeni avansi u POPDV obrascu kroz pitanja pretplatnika

1 Dati avansi – greška u primljenom avansnom računu Pitanje: Dali smo avans 31. 12. 2019. godine, nakon čega smo dobili avansni račun koji nije...

Novi zakonski uslovi i načini odlaganja plaćanja dugovanog poreza

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (objavljenim u „Sl. glasniku RS” br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona)...

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – poreska prijava i utvrđivanje činjenica

S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona u prethodnim brojevima časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj...

UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI i POREZA NA DOBIT ZA 2016. godinu – iskazivanje podataka...

Uvod Obveznici poreza na dobit pravnih lica dužni su da u skladu sa članom 63. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u...

Poreski podsticaj iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Poreski podsticaji, kao jedan važan segment poreskih propisa, podstiču ulaganja u privredu, kao i njenu modernizaciju. U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica...