Naslovna Porezi Stranica 2

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Promet dobara bez naknade koji se izjednačava sa prometom dobara uz naknadu

Predmet oporezivanja PDV-om su isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u...

Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora,...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15,...

Kratke teme: Porez na imovinu kroz pitanja pretplatnika

Pitanje: Da li mini-hidroelektrana spada u kategoriju za oslobođenje od poreza na imovinu? Odgovor: Porez na imovinu ne plaća se na vodno zemljište i vodne...

Kratke teme: Dati i primljeni avansi u POPDV obrascu kroz pitanja pretplatnika

1 Dati avansi – greška u primljenom avansnom računu Pitanje: Dali smo avans 31. 12. 2019. godine, nakon čega smo dobili avansni račun koji nije...

Kratke teme: PDV u građevinarstvu kroz pitanja pretplatnika

1 Montiranje vatrosistema na postojeću instalaciju Pitanje: Da li radovi korekcije instalacija sistema dojave požara i montaža opreme na već izvučenu kablovsku instalaciju, kao i...

Kratke teme: Pravo na odbitak prethodnog poreza kroz pitanja pretplatnika

1 Pravo na odbitak prilikom opremanja poslovnog prostora Pitanje: Da li po osnovu nabavke osnovnog sredstva kuhinje (opremanje poslovnog prostora) i trpezarijskog stola imamo pravo...

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom...

U „Službenom glasniku” 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za...

Srazmerni poreski odbitak i ispravka srazmernog poreskog odbitka

Obveznici PDV-a mogu da se podele u tri grupe kada je u pitanju pravo na odbitak prethodnog poreza, i to na: 1) obveznike koji...

Promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja, između ostalog,...

Kratke teme: Šta se smatra dobrima koje stranac otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu

Predmet oporezivanja PDV-om jesu isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i...

Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige sami utvrđuju porez na imovinu i iskazuju ga u poreskoj prijavi koju podnose najkasnije do 31....

Opšta i posebna PDV stopa

Za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara, u skladu sa odredbama člana 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”,...