Naslovna Porezi Stranica 2

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Ukinuto vanredno stanje – uredbe koje i dalje ostaju na snazi

Narodna skupština Republike Srbije donela je 6. maja 2020. godine Odluku o ukidanju vanrednog stanja, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 65/2020...

Nedoumice u vezi sa primenom Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...

Promet dobara i usluga koji nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 6. Zakona...

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr....

Promet usluga bez naknade koji se izjednačava sa prometom usluga uz naknadu sa aspekta...

Predmet oporezivanja PDV-om su isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u...

Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih...

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za unapređenje opšteg interesa zajednice, odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik...

Kratke teme: Primena Zakona o PDV-u kroz pitanja pretplatnika

1.1 Povraćaj robe – novi promet ili reklamacija? Pitanje: Roba je isporučena kupcu koji nije obveznik PDV-a, a sada želi da nam vrati deo robe...

Komentar Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...