Naslovna Porezi Stranica 3

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i...

Garantna šema kao mera podrške privredi

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju garantne šeme kao meru podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje:...

Pomereni rokovi za podnošenje GFI i poreskih prijava za porez na dobit i porez...

U četvrtak 16. aprila 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 57/2020) objavljena je i stupila na snagu UREDBA o pomeranju rokova za održavanje redovne...

Izmena Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja...

Na dan 8. aprila 2020. godine stupile su na snagu izmene Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja...

Izmena Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...

Na dan 10. aprila 2020. godine stupile su na snagu izmene Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...

Promet dobara bez naknade koji se izjednačava sa prometom dobara uz naknadu

Predmet oporezivanja PDV-om su isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u...

Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora,...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15,...

Kratke teme: Porez na imovinu kroz pitanja pretplatnika

Pitanje: Da li mini-hidroelektrana spada u kategoriju za oslobođenje od poreza na imovinu? Odgovor: Porez na imovinu ne plaća se na vodno zemljište i vodne...

Kratke teme: Dati i primljeni avansi u POPDV obrascu kroz pitanja pretplatnika

1 Dati avansi – greška u primljenom avansnom računu Pitanje: Dali smo avans 31. 12. 2019. godine, nakon čega smo dobili avansni račun koji nije...

Kratke teme: PDV u građevinarstvu kroz pitanja pretplatnika

1 Montiranje vatrosistema na postojeću instalaciju Pitanje: Da li radovi korekcije instalacija sistema dojave požara i montaža opreme na već izvučenu kablovsku instalaciju, kao i...

Kratke teme: Pravo na odbitak prethodnog poreza kroz pitanja pretplatnika

1 Pravo na odbitak prilikom opremanja poslovnog prostora Pitanje: Da li po osnovu nabavke osnovnog sredstva kuhinje (opremanje poslovnog prostora) i trpezarijskog stola imamo pravo...

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom...

U „Službenom glasniku” 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za...