Postupanje sa otpadom i sekundarnim sirovinama

Tokom poslovanja privrednog društva, odnosno preduzetnika (dalje: društva) pojavljuje se otpad koji su prisiljeni da odbace, odnosno odgovorni su za to da ga zbrinu...

Poslovanje prevoznika tereta u drumskom saobraćaju

Delatnost prevoznika tereta u drumskom saobraćaju uređuju brojni propisi, od kojih su najznačajniji: 1. Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br....

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da izveštaje za 2019. godinu radi javnog objavljivanja dostave Agenciji najkasnije...

Virus korona – iz ugla poslodavaca i obavljanja delatnosti

Na dan 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 29/2020) objavljena je Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, koja je...

Pružanje usluga smeštaja – evidentiranje usluga smeštaja pruženih direktno gostu ili preko turističke agencije

Uslugu smeštaja smeštajni objekat može da pruža direktno gostima ili putem turističkih agencija. Sklopljeni ugovor između pružaoca usluge i agencije, kao i način obavljanja...

Rezervisani sopstveni udeo i pravo na sticanje udela kao novine u Zakonu o privrednim...

U naš pravni sistem uveden je nov pravni institut – rezervisani sopstveni udeo, kao i nov finansijski instrument – pravo na sticanje udela, pa...

Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Bez obzira na usvajanje novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS” br. 73/2019), koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, prilikom sastavljanja finansijskih...

Razvrstavanje pravnih lica prema veličini

Bez obzira na usvajanje novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS” br. 73/2019), koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, prilikom sastavljanja finansijskih...

Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2019. godinu

U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon) pravna lica i preduzetnici dužni su...

Bilans stanja i Bilans uspeha za 2019. godinu

Bilans stanja i Bilans uspeha dva su finansijska izveštaja koja sastavljaju sva pravna lica i preduzetnici, bez obzira na to koji računovodstveni okvir primenjuju,...

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2019. godinu

Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju...

Izveštaj o tokovima gotovine za 2019. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI...