Evidentiranje troškova kamata po osnovu pozajmljivanja – rashod ili kapitalizacija troškova

Računovodstveni tretman troškova kamata uređen je na različit način kod pravnih lica, u zavisnosti od toga koju računovodstvenu regulativu koriste. Evidentiranje troškova definisano je: -...

Unošenje uloga novog člana u osnovni kapital društva – Računovodstveni aspekt

Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: DOO) predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova društva u društvo, koja je registrovana u skladu...

Specifičnosti vrednovanja ključnih pozicija finansijskih izveštaja za proizvodna pravna lica

Proizvodna pravna lica primenjuju različite okvire finansijskog izveštavanja, u zavisnosti od razvrstavanja. U ovom komentaru dat je pregled vrednovanja pojedinih pozicija finansijskih izveštaja, sa...

Sastavljanje Izveštaja o ostalom rezultatu za 2018. godinu

Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju...

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2019. godinu

Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju...