Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća u kontekstu izrade finansijskih...

Iako su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća sami po sebi prilično detaljni, oni bi trebalo da dovedu do jednostavnijeg procesa...

Obračun računovodstvene amortizacije za 2019. godinu

Obračun računovodstvene amortizacije predstavlja zakonom propisanu obavezu svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena...

KLJUČNE IZMENE MSFI za MSP

– primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena sa stanjem na 31. 12. 2018. dozvoljena U „Službenom glasniku RS” br. 83/2018 objavljeno je Rešenje o utvrđivanju...

Osnovni postupci i primeri konsolidovanja pozicija prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja

Matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje dužna su da konsolidovane finansijske izveštaje za 2017. godinu, radi javnog objavljivanja, dostave Agenciji za privredne...

Određivanje praga materijalnosti u Pravilniku o računovodstvenim politikama

Greške koje su nastale u jednom periodu, a uočene su u drugom periodu, mogu imati karakter materijalno značajne ili materijalno beznačajne greške.   72 POSLOVNI SAVETNIK...

SPROVOĐENJE PRIPREMNIH RADNJI ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA DAN 31. 12. 2017. GODINE

- Za privredna društva U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja neophodno je sprovesti niz aktivnosti koje prethode njihovom sastavljanju, u cilju realnog vrednovanja pozicija...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DOZVOLJENOG MINUSA PO TEKUĆEM RAČUNU PRIVREDNOG DRUŠTVA

Privredni subjekti u Srbiji na različite načine upravljaju svojom likvidnošću. Privredna društva koja imaju nedostatak likvidnih sredstava i problem sa likvidnošću, u praksi često...

Sastavljanje Izveštaja o ostalom rezultatu za 2018. godinu

Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju...

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE ZA 2018. GODINU

Obračun računovodstvene amortizacije je zakonom propisana obaveza svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena...

Otkup dospelih potraživanja

Prodaja dospelih nenaplativih potraživanja, proizašlih iz ugovora o prometu dobara i usluga u zemlji i inostranstvu, vrši se u skladu sa Zakonom o obligacionim...