Računovodstvo elektronske trgovine robom

Prodaja robe putem interneta sve je značajniji oblik prodaje na daljinu. Prednost elektronske trgovine ogleda se u tome što je ponuda robe, naručivanje i...

Izdata jemstva, garancije i menice kao instrumenti obezbeđenja – računovodstveni aspekt

Sa stanovišta propisa o računovodstvu, data jemstva i garancije, kao instrumenti obezbeđenja, predstavljaju potencijalnu obavezu. Potencijalna obaveza je: moguća obaveza koja nastaje po osnovu...

Izdavanje faktura u papirnom i elektronskom obliku

Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donela su 12. 12. 2017. godine Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u...