Naslovna Računovodstvo

Računovodstvo

Pratimo računovodstvene promene privrednih subjekata od otvaranja poslovnih knjiga na početku godine, preko aktuelnih promena u toku godine, do popisa i sastavljanja godišnjeg računa.

Računovodstveno obuhvatanje sticanja i otuđenja sopstvenih akcija i udela

Postupak i uslovi sticanja sopstvenih akcija i udela, kao i njihovo otuđenje, odnosno poništavanje, regulisani su relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik...

OBVEZNICI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Obveznici sastavljanja i dostavljanja redovnih finansijskih izveštaja za 2016. godinu propisani su Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon), i...

Poreski tretman prometa polovnih motornih vozila (primena člana 36. Zakona o PDV-u)

Promet polovnih motornih vozila koji vrše obveznici PDV-a po posebnom postupku oporezivanja propisanim članom 36. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”,...

NOVO – Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – pokretanje poreskog postupka...

S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona, u prošlom broju časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj...

NOVO – Novi Carinski zakon – manje od dva meseca do početka primene

U ovom tekstu naglasak će biti na nekim suštinski novim zakonskim rešenjima sa kojima bi privredni subjekti trebalo da budu upoznati imajući u vidu...

UKLJUČIVANJE ZAVISNOG PRAVNOG LICA IZ INOSTRANSTVA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Kada se finansijski izveštaji zavisnih pravnih lica prikazuju u valuti koja je različita od izveštajne valute matičnog pravnog lica, neophodan uslov za konsolidovanje je...

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2017. GODINU

Popis ili inventar je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Obaveza i način sprovođenja popisa za pravna...

SASTAVLJANJE OBRAZACA BILANS STANJA I BILANS USPEHA za 2018. godinu

Bilans stanja i Bilans uspeha dva su finansijska izveštaja koja sastavljaju sva pravna lica i preduzetnici. Uvod Finansijski izveštaji Bilans stanja i Bilans uspeha sastavljaju...

Računovodstveno-poreski aspekt evidentiranja rabata i kasa skonto

Da bi pospešila poslovanje, pravna lica, pre svega veletrgovci, odobravaju razne vrste prodajnih podsticaja svojim kupcima, a najčešće odobravani popusti su rabat i kasa...

Obezvređenje vrednosti imovine

Računovodstveni propisi i sva tri okvira finansijskog izveštavanja imaju za cilj da se vrednost imovine u poslovnim knjigama iskaže realno, odnosno da vrednost imovine...

Akontacija poreza na dobit

Poreski obveznici imaju potrebu da smanje plaćanje akontacije poreza na dobit za tekuću godinu ako imaju realne pokazatelje da neće ostvariti dobit kao u...

Izmirivanje obaveza putem asignacije

Plaćanja između privrednih subjekata prenosom novčanih sredstava sa računa na račun osnovni je način plaćanja, ali nije redak slučaj da se u praksi svog...