UGOVARANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

– Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2017. godine. Uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, ugovaranje revizije, kao i druga pitanja...

Pokriće gubitka iz ranijih godina

Pokriće gubitka iz ranijih godina u akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću vrši se prvenstveno iz neraspoređene dobiti i to po usvajanju finansijskih...

Poslovanje preduzetnika pekara

Preduzetnici pekari mogu da obavljaju svoju delatnost kao pekari koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda i trgovinom na veliko i malo pekarskih proizvoda. S...

Računovodstvo u građevinskoj delatnosti

Računovodstveno obuhvatanje građevinske delatnosti zavisi prvenstveno od vrste učesnika u prometu, a ona određuje i MRS koji će se primenjivati. Izvođači radova najveću pažnju...

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti (Obrazac PK 1)

Prilikom korišćenja dela neiskorišćenog poreskog kredita iz proteklih deset godina, pravna lica – poreski obveznici suočeni su sa nejasnom odredbom člana 48. i člana...

SPROVOĐENJE PRIPREMNIH RADNJI ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA DAN 31. 12. 2017. GODINE

- Za privredna društva U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja neophodno je sprovesti niz aktivnosti koje prethode njihovom sastavljanju, u cilju realnog vrednovanja pozicija...

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE

Amortizacija je vrednosno trošenje osnovnih sredstava, odnosno novčani iznos koji se u toku veka trajanja osnovnih sredstava obračunava i izdvaja za nadoknadu i reprodukciju (obnavljanje) osnovnih sredstava....

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Rezultat poslovanja privrednih društava utvrđuje se posle sprovedenih knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine. Naime, na kraju godine, posle knjiženja svih...

Normativi utroška goriva, ulja, rezervnih delova i guma za službena vozila

Na osnovu prikupljenih podataka od računovođa i knjigovodstvenih agencija istražili smo šta su sve kontrolisali poreski inspektori u vezi sa potrošnjom goriva, ulja, rezervnih...

Računovodstvo u praksi: Usklađivanje početnog stanja nekretnina, postrojenja i opreme prilikom prelaska na prvu...

Ova opcija ukidanja revalorizacionih rezervi prilikom prelaska na MSFI za MSP je najkompleksnija, ali može biti privlačna obveznicima koji žele da očiste bilanse od...

PRELAZAK SA PROSTOG NA DVOJNO KNJIGOVODSTVO OD 1. 1. 2019. godine

Dana 18. decembra 2017. godine usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je ključni zakon...

Izdata jemstva, garancije i menice kao instrumenti obezbeđenja – računovodstveni aspekt

Sa stanovišta propisa o računovodstvu, data jemstva i garancije, kao instrumenti obezbeđenja, predstavljaju potencijalnu obavezu. Potencijalna obaveza je: moguća obaveza koja nastaje po osnovu...