RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT TROŠKOVA REPREZENTACIJE

U skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014)...

Računovodstveno-poreski aspekt evidentiranja rabata i kasa skonto

Da bi pospešila poslovanje, pravna lica, pre svega veletrgovci, odobravaju razne vrste prodajnih podsticaja svojim kupcima, a najčešće odobravani popusti su rabat i kasa...

ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE: ROKOVI I NAČIN ČUVANJA

Tokom rada svakog privrednog društva nastaje veliki broj dokumenata od kojih su  određena dokumenta kreirana interno u samom društvu, dok su ostala kreirana eksterno od...

Utvrđivanje normativa u proizvodnji

Primena normativa za utrošak materijala u proizvodnji nije značajna samo sa poreskog aspekta, već i zbog utvrđivanja stvarnih troškova jednog proizvoda, a sve u...

Poreski tretman prometa polovnih motornih vozila (primena člana 36. Zakona o PDV-u)

Promet polovnih motornih vozila koji vrše obveznici PDV-a po posebnom postupku oporezivanja propisanim članom 36. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”,...

Donacije – poreski i računovodstveni aspekt

Pravna lica u sklopu društveno odgovornog poslovanja često imaju želju i zahteve za donacijama. Pojam donacije podrazumeva davanje ili poklanjanje u novcu, stvarima ili...

Pokriće gubitka iz ranijih godina

Pokriće gubitka iz ranijih godina u akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću vrši se prvenstveno iz neraspoređene dobiti i to po usvajanju finansijskih...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FINANSIJSKOG LIZINGA

Finansijski lizing predstavlja jedan od načina finansiranja ulaganja u osnovna sredstva, te se javlja kao alternativa finansiranju sopstvenim sredstvima i putem bankarskih kredita. Pribavljanje...

Blagajničko poslovanje

U blagajnama pravnih lica vrše se značajne isplate novca na koji se ne plaćaju porezi, pa su poreski organi u obavezi da vrše kontinuirane...

OBRAČUN ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA NA 31. 12. 2016. GODINE

Knjigovodstvo i obračun troškova treba u vezi sa troškovima da pruže odgovore na pitanja šta se i koliko troši, gde i u vezi sa...

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2017. GODINU

Rezultat poslovanja privrednih društava utvrđuje se posle sprovedenih knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine. Naime, na kraju godine, posle knjiženja...

OBEZVREĐENJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA I ZALIHA NA DAN BILANSA

Realno iskazivanje vrednosti imovine u poslovnim knjigama ima veliki značaj za pouzdanost finansijskih izveštaja. Iz tog razloga se vrednovanje imovine u finansijskim izveštajima vrši...