Komentar zakonskih odredaba u vezi sa uspostavljanjem javne svojine u Republici Srbiji i evidencije...

Zakonska regulativa u vezi sa definisanjem javne svojine u Republici Srbiji i njenom klasifikacijom na tri nivoa (republičkom, pokrajinskom i lokalnom) i obavezom upisa...