Usklađivanje osnivačkih akata i usaglašavanje opštih akata sa odredbama novog Zakona o javnim preduzećima

Ovaj tekst je fokusiran na računovodstvenu evidenciju upisanog registrovanog osnovnog kapitala, kako kod osnivača, tako i kod osnovanog javnog preduzeća i društva kapitala. Osim...

Komentar zakonskih odredaba u vezi sa uspostavljanjem javne svojine u Republici Srbiji i evidencije...

Zakonska regulativa u vezi sa definisanjem javne svojine u Republici Srbiji i njenom klasifikacijom na tri nivoa (republičkom, pokrajinskom i lokalnom) i obavezom upisa...