Promene korisnog veka upotrebe sredstva i prilagođavanje amortizacionih stopa – način obračuna i računovodstveno...

Korisni vek upotrebe sredstva predstavlja bitan element obračuna amortizacije i njegovo preispitivanje je vrlo značajno za realno utvrđivanje visine amortizacije i ravnomerno terećenje rashoda...

NAKNADA ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 1. FEBRUARA 2017. NAPLAĆUJE SE U...

Zakonom o energetici („Sl. glasnik RS”, broj 145/2014) propisano je da je garantovani snabdevač dužan da dostavlja Ministarstvu podatke potrebne za utvrđivanje naknade za...

UKRATKO IZ BROJA 2/2017

Podsećamo – u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica rashodi poslodavaca po osnovu izdataka za jubilarne nagrade...

PLAĆANJE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE OD 1. JANUARA 2017. GODINE – prva uplata članarine...

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasnik RS”, broj 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), od 1. januara 2017. godine su članovi Privredne komore Srbije...

UKRATKO IZ BROJA 1/2017

Dodajemo – uz naš članak o rasporedu radnog vremena u 2017. godine – da Zakonom o radu nije posebno uređeno pitanje radnog vremena zaposlenog...

OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU U 2017. GODINI

Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS,...

Privremeni izvoz robe radi obrade ili popravke – pasivno oplemenjivanje

Iako stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva obavezu plaćanja uvoznih dažbina, postupak pasivnog oplemenjivanja omogućava da se pri ponovnom uvozu robe, primenom potpunog ili...

Reeksport

Pre upuštanja u posao reeksporta, neophodno je odabrati onaj oblik koji je najisplativi, te dobrom organizacijom posla omogućiti njegovo pravilno sprovođenje Usled transparentnosti ponude i...

Šta to muči… učesnike u carinskom postupku?

Početak obavezne primene Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema na strani uvoznika, izvoznika, carinskih posrednika, vozara i skladištara otvara nove dileme o načinu dalje organizacije dosadašnjeg načina...

Kako jednostavnije, jeftinije i brže izvoziti robu koristeći poštanski saobraćaj?

Poslovna zajednica dugo je ukazivala na potrebu da se po ugledu na druge zemlje i u Republici Srbiji omogući jednostavniji izvoz robe niske vrednosti...

Ovlašćeni privredni subjekat kao odgovor na izazove koje porast međunarodnog terorizma stavlja pred učesnike...

Kao najbolje rešenje problema porasta međunarodnog terorizma nametnula se ideja o neophodnosti sofisticirane primene sistema analize i upravljanja rizikom pri sprovođenju carinskih i drugih...

Uticaj sporazuma o slobodnoj trgovini i postojećih carinskih procedura na povećanje izvoza robe u...

Dvosmerne finansijsko-trgovinske sankcije uvedene između Ruske Federacije, s jedne strane, i SAD, EU, Norveške, Švajcarske, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana, s druge strane,...