Korišćenje bankarskih garancija kao vida obezbeđenja u postupku tranzita

Preko bankarske garancije se najlakše i najbrže ostvaruje naplata neplaćenog carinskog duga jer u slučaju da carinski dužnik ne izvrši odgovarajuću uplatu, Uprava carina...

Ovlašćeni izvoznik

Dobijanje statusa ovlašćenog izvoznika jeste preduslov za dobijanje odobrenja za korišćenje Pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca kojim se omogućava značajno ubrzanje carinskog postupka,...

Strateška promena obavljanja carinskog postupka u Republici Srbiji

Uprava carina je već započela konkretne aktivnosti koje se sastoje u uvođenju elektronskog poslovanja u određene segmente carinskih postupaka, a istovremeno planira i preduzima...

Pojednostavljeni carinski postupak uvoza i izvoza robe na osnovu fakture

Iako vredan poštovanja, broj korisnika pojednostavljenog carinskog postupka na osnovu fakture predstavlja znatnu manjinu u odnosu na ukupan broj učesnika u carinskim postupcima, pa...

Pojednostavljeni carinski postupci u uvozu i izvozu robe

Poznati pod nazivom „kućno carinjenjeˮ i u primeni tek od 2011. godine, ovi pojednostavljeni postupci uvoza i izvoza donose brojne prednosti, kako nosiocima odobrenja,...

Upotreba generalnog obezbeđenja ili oslobođenje od polaganja obezbeđenja

Iako je reč o urgentnoj obavezi svih glavnih obveznika u postupku tranzita robe, ne treba izgubiti iz vida da će korišćenjem ovog oblika obezbeđenja,...

Elektronski carinski postupak

Savremeni koncept e-uprave otvoriće mogućnost da građani i privredni subjekti, korišćenjem informacionih tehnologija, svoja prava i obaveze prema državnim organima ispunjavaju na što jednostavniji...