Postupanje sa otpadom i sekundarnim sirovinama

Tokom poslovanja privrednog društva, odnosno preduzetnika (dalje: društva) pojavljuje se otpad koji su prisiljeni da odbace, odnosno odgovorni su za to da ga zbrinu...

Poslovanje prevoznika tereta u drumskom saobraćaju

Delatnost prevoznika tereta u drumskom saobraćaju uređuju brojni propisi, od kojih su najznačajniji: 1. Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br....

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da izveštaje za 2019. godinu radi javnog objavljivanja dostave Agenciji najkasnije...