Usvojen je novi Zakon o računovodstvu

U „Službenom glasniku RS” br. 73/2019 objavljen je novi Zakon o računovodstvu. Odredbe navedenog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, kada Zakon...

Zahtev za paušalno oporezivanje i ostale karakteristike poslovanja preduzetnika paušalaca

Preduzetnik koji, s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava...

Poslovanje cvećara

U članku je prikazano računovodstveno poslovanje cvećara, i to prilikom trgovine na malo cvećem zbog niza posebnosti koje se pojavljuju pri zaduženju i razduženju...

Kratke teme: Isticanje firme ili oglašavanje?

Šest gradova u Republici Srbiji donelo je odluku o oglašavanju na teritoriji grada, kojom je isticanje poslovnog imena (firme) pod određenim uslovima opredeljeno kao...

KRATKE TEME: Matični broj kupca na fakturi: da ili ne?

Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu 30. jula, detaljnije je propisao sadržinu isprava koje prate robu u odnosu na do tada važeći...

Likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću – računovodstveni i poreski aspekt prestanka društva

U članku je prikazan pravni, računovodstveni i poreski aspekt dobrovoljne likvidacije društva s ograničenom odgovornošću (d. o. o.). Objašnjena su prava i obveze likvidacionog...

Komentar Nacrta zakona o reviziji

U članku su predstavljene najznačajnije izmene koje sadrži Nacrt zakona o reviziji, čija je javna rasprava otvorena od 12. avgusta do 2. septembra 2019....

Komentar Nacrta zakona o računovodstvu

U članku su predstavljene najznačajnije izmene koje sadrži Nacrt zakona o računovodstvu, čija je javna rasprava bila otvorena od 12. avgusta do 2. septembra...

Računovodstvo poljoprivredne delatnosti

Poljoprivredna delatnost ima određene specifičnosti u odnosu na druge vrste delatnosti, koje se odnose na biološke transformacije, odnosno priznavanje novih bioloških sredstava i prirasta...

Računovodstvo elektronske trgovine robom

Prodaja robe putem interneta sve je značajniji oblik prodaje na daljinu. Prednost elektronske trgovine ogleda se u tome što je ponuda robe, naručivanje i...

Novine koje donosi novi Zakon o trgovini

Novi Zakon u trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019 – dalje: Novi zakon) poboljšao je mnoge članove u odnosu na stari Zakon o trgovini...

Računovodstvo proizvodnje

Društva koja se bave proizvodnjom specifična su po načinu praćenja troškova i iskazivanju promene vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda u Bilansu...