Za kretanje radnika od 17 do 5 časova OBAVEZNA potvrda poslodavca

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije obavestilo je privredne subjekte da su dužni da svakom zaposlenom radniku koji radne zadatke obavlja od 17 do 5...

Produžava se isplata prava na socijalna davanja na osnovu ranije donetih rešenja dok traje...

Vlada Republike Srbije, na predlog ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, donela je Zaključak da se korisnicima kojima pravo na...

Izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom samo u elektronskom obliku

U "Službenom glasniku RS", br. 42/2020 od 25.3.2020. godine objavljena je Odluka o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom, a stupila...

PU – NIJE POTREBNA DEFISKALIZACIJA KASE osim ako se privremeni prekid registruje u APR

Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata zbog vanrednog stanja 25. 03. 2020. Obveznici koji u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije privremeno zatvaraju...

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Donesena je uredba kojom se propisuje postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima...

Ministarstvo rada – prava zaposlenih tokom vanrednog stanja

Povodom nedoumica građana Srbije, odnosno poslodavaca i zaposlenih, u vezi sa njihovim pravima i obavezama tokom vanrednog stanja izazvanog virusom COVID–19, Ministarstvo za rad,...

Cena zaštitnih maski ograničena na 120 dinara

22. 3. 2020. godine objavljena je uredba kojom se ograničava maloprodajna cena zaštitne opreme - maski, koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim...

Poseban režim rada za ugostiteljske objekte

Ugostitelji mogu nastaviti da pružaju usluge posluživanja hrane i pića uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge bez ulaska lica kojima...

Za vreme vanrednog stanja mogu se bez organičenja preusmeravati aproprijacije predviđene za drugu namenu...

Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 "Službeni glasnik RS", broj 38 od...

Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja

Za vreme vanrednog stanja kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode smanjena je za deset procentnih poena u odnosu na kamatu koja važi u...

Pojedini šalteri PU nastavljaju sa radom sa strankama

Zaključkom Vlade koji je dopunjen 19. marta 2020.godine i objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 37 od 19. marta 2020 od zabrane obustavljanja rada...

Ministarstvo privrede: Izdavanje dozvola za kretanje

Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je Instrukciju za privredne subjekte u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje u vremenu od 20 do...