Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Povratak zaposlenih na posao posle ukidanja vanrednog stanja i obračun njihovih primanja za mesec...

Ukidanje vanrednog stanja, povratak javnog gradskog i međugradskog saobraćaja, kao i primena Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...

Najčešća pitanja poslodavaca i zaposlenih za vreme epidemije COVID-19

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je na službenoj stranici (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/najcesca-pitanja-zaposlenih-i-poslodavca--za-vreme-covid-19) najčešća pitanja poslodavaca i zaposlenih za vreme epidemije COVID-19, a...

Osnovni elementi i karakteristike isplate dividende u akcijama, odnosno udelima

Članom 3. Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila...