Naslovna Zarade, plate i druga primanja

Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

PRIMENA SRAZMERNE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema članu 39. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 112/2015 – u daljem tekstu:...

Do 31. januara 2019. poreski obveznici moraju izdati potvrdu plaćenom porezu po odbitku

U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine, bez obzira...

Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje prema novom Zakonu o...

Donošenjem novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS” broj 25/2019 od 3. 4. 2019, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje:...

Uskršnji praznici kao osnov za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada, naknadu zarade i...

U skladu sa članom 2. tačka 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011...

Novo mišljenje Ministarstva finansija o načinima dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad...

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-02148/2019-16 od 5. 6. 2019: „Razmotrili smo vaš zahtev koji ste uputili ovom ministarstvu, i s tim u vezi, a imajući...

PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA BOLOVANJE PENZIONISANOG LICA KOJE JE PONOVO ZASNOVALO RADNI ODNOS

Prema odredbama člana 175. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/214), ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju, zaposleni...

KRATKE TEME: Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija...

Poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 95/2018, inovirani su i utvrđeni novi opšti uslovi pod kojima...

Zasnivanje radnog odnosa ili drugo radno angažovanje korisnika penzije

Prema članu 24. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 … i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon), radni odnos može...

ISPLATA DELA ZARADE PO OSNOVU OČEKIVANE DOBITI ZA 2017. GODINU – „TRINAESTA ZARADA”

Poslodavci i u 2017. godini mogu zaposlenima da isplate dodatnu zaradu u toku decembra, za šta je potrebno da obezbede ne samo odgovarajuća finansijska...

Novčane pomoći, nagrade i druge isplate licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Inoviranim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, broj 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavci su dobili mogućnost...

DAVANJE STANOVA NA KORIŠĆENJE ZAPOSLENIMA KOD POSLODAVCA

U praksi su česti slučajevi da poslodavci – pravna lica nepokretnosti koje su zakupili koriste za rešavanje stambenih potreba svojih zaposlenih. Uslove pod kojim...

Obavljanje privremenih ili povremenih poslova od strane članova omladinske ili studentske zadruge

U članu 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) regulisano je obavljanje privremenih ili povremenih...