Naslovna Zarade, plate i druga primanja

Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Obračun i isplata naknade zarade za bolovanje na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju, pored ostalog, propisan je i način sticanja i ostvarivanja naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad. Prema članu...

NOVI NEOPOREZIVI IZNOSI ZA ODREĐENA PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA – od 1. februara...

Prema članu 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001... i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon), dinarski...

Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje prema novom Zakonu o...

Donošenjem novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS” broj 25/2019 od 3. 4. 2019, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje:...

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarada, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog...

Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… i 142/2014 – u daljem tekstu: Zakon), do 30. aprila 2018....

Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara...

Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01… i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu)...

Obračun i isplata naknade zarade za bolovanje preko 30 dana

U tekstu koji sledi prikazana je primena odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju u praksi: uslovi za ostvarenje ovog prava, potrebna dokumentacija, na čiji teret...

POKLONI ZA OSMI MART I NJIHOV PORESKI TRETMAN

Davanja poslodavaca povodom Osmog marta – Dana žena nisu predviđena Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017 – u daljem tekstu:...

Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada do tri godine života deteta

U vreme vanrednog stanja izazvanog pandemijom i otežanih uslova za obavljanje poslova na radnim mestima mnogi zaposleni interesuju se za uslove odsustva sa posla,...

Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za...

U „Službenom glasniku” br. 3/2020 objavljen je Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje. Njim je...

KRATKE TEME: Šta donosi novi Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave...

Vlada Republike Srbije, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i reprezentativni sindikat – Sindikat uprave Srbije, kao učesnici, zaključili...

KRATKE TEME: Šta donosi novi Poseban kolektivni ugovor za državne organe sa aspekta plate,...

Vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike Srbije – Sindikat uprave Srbije, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije i Sindikat...

OBRAČUN OTPREMNINE ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA – prema odredbama Zakona o...

Prema članu 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, u daljem tekstu: Zakon),...