Naslovna Zarade, plate i druga primanja

Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Odsustvo sa rada i isplate zaposlenima povodom predstojećih praznika u mesecu aprilu i maju

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – dalje: Zakon), u...

NOVI IZNOS PORESKE OLAKŠICE I OBRAČUN ZARADA OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

Kao što smo izneli u posebnom članku u ovom broju „Poslovnog savetnika”, usklađena poreska olakšica na zarade zaposlenih od 1. februara 2017. godine do...

Zakonsko utvrđivanje najvišeg iznosa mesečne naknade zarade za vreme nege novorođenog deteta

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje da zaposleni kod pravnih...

Novi neoporeziv iznos i obračun zarada od 1. februara 2019. godine

Novi neoporezivi iznos za sve isplate sa karakterom zarade iznosi 15.300 dinara, a primenjuje se od 1. februara 2019. godine. Naglašavamo da se ovaj...

DAVANJE STANOVA NA KORIŠĆENJE ZAPOSLENIMA KOD POSLODAVCA

U praksi su česti slučajevi da poslodavci – pravna lica nepokretnosti koje su zakupili koriste za rešavanje stambenih potreba svojih zaposlenih. Uslove pod kojim...

ISPLATA MINIMALNE ZARADE U USLOVIMA NOVOG IZNOSA NAJNIŽE OSNOVICE DOPRINOSA

Minimalna zarada je Zakonom o radu utvrđena kao najniža propisana zarada na koju zaposleni ima pravo za standardni učinak i vreme provedeno na radu....

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. MAJA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 102/2015 – u daljem...

ISPLATA DELA ZARADE PO OSNOVU OČEKIVANE DOBITI ZA 2017. GODINU – „TRINAESTA ZARADA”

Poslodavci i u 2017. godini mogu zaposlenima da isplate dodatnu zaradu u toku decembra, za šta je potrebno da obezbede ne samo odgovarajuća finansijska...

Izveštavanje o izvršenju rashoda za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2019. godini

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2019. godini objavljen je u...

Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara...

Usklađeni iznosi primanja navedenih u ovom članku objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 4/2019, a primenjuju se od 1. februara 2019. godine. U...

Slabosti i preporuke u vezi sa izdavanjem naloga za službeni put u zemlji državnim...

Uvodne napomene Shodno odredbama člana 2. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS”, br. 79/2005 i 94/2017 – u daljem tekstu: Zakon): 1) državni službenik je...

REGULATIVA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU U 2019. GODINI

Narodna skupština Republike Srbije završila je svoju Četvrtu sednici Drugog redovnog zasedanja 7. decembra 2018. godine sa preko 60 usvojenih tačaka dnevnog reda, a...