Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Podnošenje izmenjene pojedinačne poreske prijave (obrazac PPP-PD)

Saglasno odredbama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – ispr., 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018...

Elementi obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od plate za april 2020. godine

Elementi obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od plate za april 2020. godine. JUN 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 97 ZARADE Mr Željko Albaneze Elementi obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim...

Ostvarivanje potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja – primena Zakona o stečaju i Zakona o...

Otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom značajan je momenat, između ostalog, i za zaposlene u tom društvu, jer u pitanje dolaze ne samo njihova...

Isplata i oporezivanja primanja članova organa za sprovođenje izbora

Za jun mesec 2020. godine zakazani su parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori, kada će od velike pomoći biti organi za sprovođenje izbora. Članovi tih...

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu – podnošenje do...

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana....

Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada do tri godine života deteta

U vreme vanrednog stanja izazvanog pandemijom i otežanih uslova za obavljanje poslova na radnim mestima mnogi zaposleni interesuju se za uslove odsustva sa posla,...

Kriterijumi za opredeljenje samostalnosti preduzetnika koji obavljaju aktivnost uz naknadu za istog nalogodavca (test...

Porast broja registrovanih preduzetnika u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina, naročito za obavljanje određenih delatnosti (kao npr. u sektoru informacionih tehnologija, građevinskom sektoru,...

Osnovni elementi obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji...

Naknade troškova i solidarne pomoć zaposlenima i članovima njihovih porodica

Naknada troškova i solidarne pomoći pred- stavlja jedinstven naziv za veći broj isplata za zaposlene ili zaposlenima za članove njihovih porodica, od slučaja do...

Zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

Jedan od ciljeva izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje jeste podsticanje zapošljavanja kroz...

Izmene u paušalnom oporezivanju preduzetnika

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, broj 86/19), koji je stupio na snagu 14. decembra 2019....

Izdaci poslodavaca za isplatu pojedinih vrsta naknada za rad

Za obavljanje poslova iz ili van svoje delatnosti poslodavci mogu da angažuju radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu...