Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

REGULATIVA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU U 2019. GODINI

Narodna skupština Republike Srbije završila je svoju Četvrtu sednici Drugog redovnog zasedanja 7. decembra 2018. godine sa preko 60 usvojenih tačaka dnevnog reda, a...

Izveštavanje o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije...

Na snagu je 22. juna 2019. godine stupio Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika...

MINIMALNA ZARADA ZA 2018. GODINU UTVRĐUJE SE PREMA NOVOJ MINIMALNOJ CENI RADA OD 143...

Prema odredbama člana 112. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US) minimalna cena rada...

Najčešća pitanja poslodavaca i zaposlenih za vreme epidemije COVID-19

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je na službenoj stranici (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/najcesca-pitanja-zaposlenih-i-poslodavca--za-vreme-covid-19) najčešća pitanja poslodavaca i zaposlenih za vreme epidemije COVID-19, a...

OBRAČUN I PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA NA OSNOVU NAKNADE ŠTETE NA IME NEISPLAĆENIH ZARADA...

U konkretnom slučaju iz prakse, u sudskom postupku koji je vođen zbog poništenja rešenja o prestanku radnog odnosa, pravnosnažnom sudskom odlukom tuženi − poslodavac...

Ostvarivanje potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja – primena Zakona o stečaju i Zakona o...

Otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom značajan je momenat, između ostalog, i za zaposlene u tom društvu, jer u pitanje dolaze ne samo njihova...

NOVI IZNOS PORESKE OLAKŠICE I OBRAČUN ZARADA OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

Kao što smo izneli u posebnom članku u ovom broju „Poslovnog savetnika”, usklađena poreska olakšica na zarade zaposlenih od 1. februara 2017. godine do...

PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA BOLOVANJE PENZIONISANOG LICA KOJE JE PONOVO ZASNOVALO RADNI ODNOS

Prema odredbama člana 175. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/214), ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju, zaposleni...