Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija (SEPTEMBAR 2019)

RAČUNOVODSTVO Knjižno zaduženje izdato od nerezidentnog lica u elektronskoj formi kao računovodstvena isprava Nabavna vrednost zemljišta (na kojem postoji pravo korišćenja) treba da bude...

Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija (jul-avgust 2019)

RAČUNOVODSTVO Evidentiranje efekata procene voćnjaka (višegodišnjeg zasada) u skladu sa MRS 41 – Poljoprivreda POREZ NA DODATU VREDNOST Pripremanje terena u cilju izgradnje objekta, nivelisanje...