Nepravilnosti u evidentiranju poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava

U ovom tekstu biće prikazane posledice koje nastaju usled nepravilnog evidentiranja poslovnih promena u knjigovodstvenim evidencijama i kako iz toga proizlazi odgovornost odgovornih lica...

Zaključivanje ugovora između filijale RFZO-a i zdravstvenih ustanova, odnosno drugih davaoca zdravstvenih usluga za...

Uvod U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) i Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Upravni...

Sedamnaest principa KOSO okvira kao osnov za uvođenje finansijskog upravljanja kod korisnika javnih sredstava

1 Pravni okvir za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole Odredbama člana 81. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br 54/2009… i 72/2019) definisano...

Jedinice lokalne samouprave – finansijsko izveštavanje o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i...

1                     Uvod   Na osnovu člana 75. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 72/2019 – dalje: Zakon) ministar finansija doneo je Pravilnik o...

Sastavljanje i podnošenje izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2019....

U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine –...

Raspodela sredstava u lokalnoj samoupravi za finansiranje sporta

Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti čiji je cilj da se kroz neorganizovano ili organizovano učešće izraze ili poboljšaju fizička spremnost ili mentalno blagostanje,...

Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada osnovnih škola

U ovom tekstu bavićemo se finansiranjem osnovnog obrazovanja sa aspekta inspekcijske kontrole koju sprovodi Budžetska inspekcija Ministarstva finansija. Naime, Zakonom o budžetskom sistemu Budžetskoj...

Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode...

Utvrđivanje rezultata poslovanja kod korisnika javnih sredstava o kojima je ovde reč jeste pretposlednja aktivnost pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, dok je...

Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu prema propisima budžetskog računovodstva

Nakon obavljenih pripremnih radnji, koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, o kojima smo pisali u „Poslovnom savetniku” broj 12/2019 (str. 166–178), može se pristupiti sastavljanju...

Nepravilnosti vezane za javne nabavke arhitektonskih usluga i usluga projektnog planiranja

Pre početka izvođenja radova na nekom objektu neophodno je pribaviti svu neophodnu dokumentaciju za dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju. Obaveza investitora je da, pre...

Privredna društava sa statusom korisnika javnih sredstava

U ovom tekstu biće razjašnjene učestale nedoumice vezane za status privrednih društva u većinskom vlasništvu Republike Srbije koja posluju na tržištu i ostvaruju prihode...

Koraci u implementaciji FUK-a

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru predstavlja celokupan sistem finansijskih i drugih kontrola koje uspostavlja rukovodilac organizacije u javnom sektoru sa ciljem uspešnog upravljanja...