Vremenska razgraničenja i gotovinska osnova utvrđivanja rezultata poslovanja

U opštem smislu, vremenska razgraničenja predstavljaju knjigovodstvenu evidenciju kojoj je cilj da se izvrši razgraničenje rashoda i prihoda između dva obračunska perioda, kao i...

Kontrola primene zakona u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg...

U ovom tekstu biće predstavljene obaveze javnih preduzeća i društava kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su propisane odredbama Zakona o javnim...

Finansiranje zdravstvenih ustanova

U ovom tekstu osvrnućemo se na rad zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, u delu koji se odnosi na sticanje i raspolaganje finansijskim sredstvima za...

Izmene Uredbe o budžetskom računovodstvu koje su stupile na snagu 21. marta 2020. godine

U ovom tekstu predstavljene su pojedine odredbe Uredbe o budžetskom računovodstvu, uz osvrt na najnovije izmene objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 27/2020 od...

Bilansna ravnoteža konta nefinansijske imovine, dugoročne finansijske imovine i kapitala

Prema propisima budžetskog računovodstva u Republici Srbiji, kada je reč o evidentiranju poslovnih promena u vezi sa nefinansijskom i finansijskom imovinom i kapitalom, neophodno...

Sastavljanje i podnošenje tromesečnog izveštaja o izvršenju budžeta / finansijskog plana za period januar–mart...

Na osnovu člana 8. Uredbe o budžetskom računo- vodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – dalje: Uredba) propisana je obaveza sastavljanja i...