Vremenska razgraničenja i gotovinska osnova utvrđivanja rezultata poslovanja

U opštem smislu, vremenska razgraničenja predstavljaju knjigovodstvenu evidenciju kojoj je cilj da se izvrši razgraničenje rashoda i prihoda između dva obračunska perioda, kao i...