Revizija i otpis bibliotečke građe i izvora u školskim bibliotekama

Iako je prošlo više od osam godina od primene Zakona o bibliotečko-informacionoj de- latnosti („Sl. glasnik RS” br. 52/2011), u praksi ponekad pretplatnici postavljaju...

Finansiranje delatnosti osnovnih škola – transferi sa različitih nivoa vlasti i prihodi po osnovu...

Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu,...

Nepravilnosti utvrđene kontrolom zakonitog i namenskog korišćenja sredstava

Funkcija Budžetske inspekcije je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica...

Propusti budžetskih korisnika u računovodstvu

Poslovi budžetskog računovodstva obavljaju se u okviru jedinstvenog, organizaciono nezavisnog dela, kao organizacionog dela međusobno povezanih poslova i zadataka uređenih aktom o unutrašnjoj organizaciji...

Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni...

U komentaru je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim...

Otvaranje početnog stanja za 2020. godinu u poslovnim knjigama korisnika javnih sredstava koji primenjuju...

Uvod Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Nepravilnosti u evidentiranju poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava

U ovom tekstu biće prikazane posledice koje nastaju usled nepravilnog evidentiranja poslovnih promena u knjigovodstvenim evidencijama i kako iz toga proizlazi odgovornost odgovornih lica...

Zaključivanje ugovora između filijale RFZO-a i zdravstvenih ustanova, odnosno drugih davaoca zdravstvenih usluga za...

Uvod U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) i Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Upravni...

Sedamnaest principa KOSO okvira kao osnov za uvođenje finansijskog upravljanja kod korisnika javnih sredstava

1 Pravni okvir za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole Odredbama člana 81. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br 54/2009… i 72/2019) definisano...

Jedinice lokalne samouprave – finansijsko izveštavanje o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i...

1                     Uvod   Na osnovu člana 75. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 72/2019 – dalje: Zakon) ministar finansija doneo je Pravilnik o...

Sastavljanje i podnošenje izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2019....

U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine –...

Raspodela sredstava u lokalnoj samoupravi za finansiranje sporta

Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti čiji je cilj da se kroz neorganizovano ili organizovano učešće izraze ili poboljšaju fizička spremnost ili mentalno blagostanje,...