Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem zakona o...

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su...

Samodoprinosi kao vrsta izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave – zakonski osnov i računovodstvena evidencija

U članku će biti reči o zakonskom osnovu uvođenja samodoprinosa, kao i na koju populaciju građana odluka o uvođenju samodoprinosa može da se primenjuje,...

Osvrt na izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, broj 72/19 – dalje: Zakon) definisani su pojedini pojmovi koji se koriste...

Donacije i transferi kao vrsta javnih prihoda

Nerazumevanje pojmova donacije i transfera, odnosno nepoznavanje različitosti između ova dva pojma, koja označavaju različite vrste prihoda, za posledicu može da ima i neispravno...

Kontrola korišćenja sredstava dobijenih za finansiranje projekata

Zakonom su propisane radnje provera, službenih kontrola, nadzora i drugih mera radi utvrđivanja prirode eventualnih nepravilnosti prilikom korišćenja sredstava pomoći, obezbeđenih iz različitih izvora...

FUK i upravljanje rizikom kod korisnika javnih sredstava

Članom 81. Zakona o budžetskom sistemu definisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima...

Kontrola zapošljavanja i obračuna zarada, naknada i drugih primanja u privrednim društvima korisnicima javnih...

U ovom tekstu biće više reči o zapošljavanju i obračunu zarada kod subjekata kontrole, privrednih društava čije je poslovanje regulisano Zakonom o privrednim društvima,...

Direktno plaćanje RFZO dobavljačima za isporučene lekove, u ime i za račun zdravstvenih ustanova

Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno uređeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite. U Republici Srbiji...

Kontrolna lista – planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu

U ovom tekstu biće predstavljena Kontrolna lista – Planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu, šifra: KL-015-01/01. U njoj su data pitanja koja se...

Roditeljski dinar u funkciji ostvarivanja vannastavne aktivnosti u ustanovama predškolskog i školskog obrazovanja i...

Roditeljski dinar je, kao termin, prvi put upotrebljen u Nacionalnoj strategiji obrazovanja u Srbiji 2005–2010. godine, što podrazumeva uvođenje dodatnih izvora finansiranja delatnosti školskih...

Strategija upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava

Svi korisnici javnih sredstava (dalje: KJS) treba da usvoje sopstvenu strategiju upravljanja rizicima u skladu sa kojom će se vršiti identifikacija, procena, postupanje, izveštavanje...

Osnovne karakteristike kultivisane imovine prema Kontnom planu za budžetski sistem

U pogledu kultivisane imovine treba razlikovati potrošna dobra, kao proizvode koji se dobijaju od bioloških sredstava, od osnovnog stada i višegodišnjih zasada, pod kojima...