Raspodela sredstava u lokalnoj samoupravi za finansiranje sporta

Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti čiji je cilj da se kroz neorganizovano ili organizovano učešće izraze ili poboljšaju fizička spremnost ili mentalno blagostanje,...

Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada osnovnih škola

U ovom tekstu bavićemo se finansiranjem osnovnog obrazovanja sa aspekta inspekcijske kontrole koju sprovodi Budžetska inspekcija Ministarstva finansija. Naime, Zakonom o budžetskom sistemu Budžetskoj...

Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode...

Utvrđivanje rezultata poslovanja kod korisnika javnih sredstava o kojima je ovde reč jeste pretposlednja aktivnost pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, dok je...

Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu prema propisima budžetskog računovodstva

Nakon obavljenih pripremnih radnji, koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, o kojima smo pisali u „Poslovnom savetniku” broj 12/2019 (str. 166–178), može se pristupiti sastavljanju...

Nepravilnosti vezane za javne nabavke arhitektonskih usluga i usluga projektnog planiranja

Pre početka izvođenja radova na nekom objektu neophodno je pribaviti svu neophodnu dokumentaciju za dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju. Obaveza investitora je da, pre...

Privredna društava sa statusom korisnika javnih sredstava

U ovom tekstu biće razjašnjene učestale nedoumice vezane za status privrednih društva u većinskom vlasništvu Republike Srbije koja posluju na tržištu i ostvaruju prihode...

Koraci u implementaciji FUK-a

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru predstavlja celokupan sistem finansijskih i drugih kontrola koje uspostavlja rukovodilac organizacije u javnom sektoru sa ciljem uspešnog upravljanja...

Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava prema...

Predmet razmatranja u ovom teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu...

Popis imovine i obaveza za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava i knjiženje inventurnih...

Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i...

Nepravilnosti u vršenju popisa kod KJS utvrđene u postupku inspekcijske kontrole

Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/ 2003 i 12/2006) propisano je da se poslovne knjige zaključuju posle sprovedenih evidencija svih ekonomskih transakcija...

Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem zakona o...

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su...

Samodoprinosi kao vrsta izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave – zakonski osnov i računovodstvena evidencija

U članku će biti reči o zakonskom osnovu uvođenja samodoprinosa, kao i na koju populaciju građana odluka o uvođenju samodoprinosa može da se primenjuje,...