Vremenska razgraničenja i gotovinska osnova utvrđivanja rezultata poslovanja

U opštem smislu, vremenska razgraničenja predstavljaju knjigovodstvenu evidenciju kojoj je cilj da se izvrši razgraničenje rashoda i prihoda između dva obračunska perioda, kao i...

Kontrola primene zakona u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg...

U ovom tekstu biće predstavljene obaveze javnih preduzeća i društava kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su propisane odredbama Zakona o javnim...