Otvaranje početnog stanja za 2019. godinu u poslovnim knjigama korisnika javnih sredstava koji primenjuju...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (Going concern principle) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Ko su korisnici javnih sredstava i koga kontroliše budžetska inspekcija

Uvodni deo – najava tema iz ciklusa „Budžetska inspekcija”   Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija, koja je organizovana kao odeljenje u okviru Sektora za budžetsku inspekciju kojim...

Nepravilnosti uočene tokom budžetske inspekcijske kontrole – evidentiranje poslovnih promena

Imajući u vidu da su korisnici sredstava budžeta u obavezi da prilikom evidentiranja svih poslovnih promena u svojim knjigama primenjuju Uredbu o budžetskom računovodstvu,...

Sastavljanje i podnošenje Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2018....

U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine –...

Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu prema propisima budžetskog računovodstva

Nakon obavljenih pripremnih radnji, koje prethode pripremi sastavljanja finansijskih izveštaja, može se pristupiti sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovne knjige...

Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2018. godinu kod korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode...

Utvrđivanje rezultata poslovanja kod korisnika javnih sredstava o kojima je ovde reč jeste pretposlednja aktivnost pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, dok je...

Nepravilnosti uočene tokom budžetske inspekcijske kontrole

- ugovaranje usluge nadzora nad izvođenjem radova, isplate naknade za rad nadzornog organa i evidentiranja ovih usluga u poslovnim knjigama -   Prikazane su nepravilnosti koje...

PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

Predmet razmatranja u nastavku teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu...

Novine u Zakonu o budžetskom sistemu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na svojoj redovnoj sednici od 7. decembra 2018. godine Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl....

Planiranje u internoj reviziji

Planiranje revizije je neophodno budući da internoj reviziji omogućava: ostvarivanje ciljeva, utvrđivanje prioriteta i obezbeđivanje efikasnog i efektivnog korišćenja resursa. U praksi, planiranje i...

Popis imovine i obaveza za 2018. godinu kod korisnika javnih sredstava i knjiženje inventurnih...

Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i...

Evidentiranje robe za dalju prodaju prema Kontnom planu za budžetski sistem

Uvodne napomene Sadržina konta za registrovanje poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava propisana je Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem...