Cena zaštitnih maski ograničena na 120 dinara

22. 3. 2020. godine objavljena je uredba kojom se ograničava maloprodajna cena zaštitne opreme - maski, koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim...

Poseban režim rada za ugostiteljske objekte

Ugostitelji mogu nastaviti da pružaju usluge posluživanja hrane i pića uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge bez ulaska lica kojima...

Za vreme vanrednog stanja mogu se bez organičenja preusmeravati aproprijacije predviđene za drugu namenu...

Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 "Službeni glasnik RS", broj 38 od...

Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja

Za vreme vanrednog stanja kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode smanjena je za deset procentnih poena u odnosu na kamatu koja važi u...

Pojedini šalteri PU nastavljaju sa radom sa strankama

Zaključkom Vlade koji je dopunjen 19. marta 2020.godine i objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 37 od 19. marta 2020 od zabrane obustavljanja rada...

Ministarstvo privrede: Izdavanje dozvola za kretanje

Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je Instrukciju za privredne subjekte u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje u vremenu od 20 do...

Obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta u državnim organima i javnim preduzećima

Zaključak Vlade o obustavljanju rada sa strankama putem neposrednog kontakta Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05...

NOVA ODLUKA o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne...

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br....

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/20) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj...

Propisi doneti povodom vanrednog stanja (koronavirus – COVID-19)

Radi lakšeg snalaženja, na stranici Propisi.net možete pratiti pregled svih propisa objavljenih u “Službenom glasniku RS“, donetih povodom vanrednog stanja (koronavirus – COVID-19), a...

Propisan zastoj u otplati obaveza

Imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, Narodna...

Odluka o ograničenju cena u trgovini na veliko i malo – prestala da važi...

Cene navedenih proizvoda u trgovini na veliko i malo ne smeju da prelaze nivo tih cena na dan 5. marta 2020 godine. Odluka je objavljena...