Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Donesena je uredba kojom se propisuje postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima...

Ministarstvo rada – prava zaposlenih tokom vanrednog stanja

Povodom nedoumica građana Srbije, odnosno poslodavaca i zaposlenih, u vezi sa njihovim pravima i obavezama tokom vanrednog stanja izazvanog virusom COVID–19, Ministarstvo za rad,...

Cena zaštitnih maski ograničena na 120 dinara

22. 3. 2020. godine objavljena je uredba kojom se ograničava maloprodajna cena zaštitne opreme - maski, koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim...

Poseban režim rada za ugostiteljske objekte

Ugostitelji mogu nastaviti da pružaju usluge posluživanja hrane i pića uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge bez ulaska lica kojima...

Za vreme vanrednog stanja mogu se bez organičenja preusmeravati aproprijacije predviđene za drugu namenu...

Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 "Službeni glasnik RS", broj 38 od...

Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja

Za vreme vanrednog stanja kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode smanjena je za deset procentnih poena u odnosu na kamatu koja važi u...

Pojedini šalteri PU nastavljaju sa radom sa strankama

Zaključkom Vlade koji je dopunjen 19. marta 2020.godine i objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 37 od 19. marta 2020 od zabrane obustavljanja rada...

Ministarstvo privrede: Izdavanje dozvola za kretanje

Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je Instrukciju za privredne subjekte u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje u vremenu od 20 do...

Obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta u državnim organima i javnim preduzećima

Zaključak Vlade o obustavljanju rada sa strankama putem neposrednog kontakta Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05...

NOVA ODLUKA o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne...

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br....

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/20) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj...

Propisi doneti povodom vanrednog stanja (koronavirus – COVID-19)

Radi lakšeg snalaženja, na stranici Propisi.net možete pratiti pregled svih propisa objavljenih u “Službenom glasniku RS“, donetih povodom vanrednog stanja (koronavirus – COVID-19), a...