Šta je osnov za preventivno odsustvo zaposlenog zbog korona virusa?

Zbog proglašene pandemije korona virusa brojni poslodavci obaveštavaju zaposlene koji se vraćaju sa službenog puta iz zemalja koje su takođe zaražene ovim virusom da...

Koliko poslodavca košta rad zaposlenih i rad po nekom od ugovornih odnosa?

Za obavljanje poslova iz ili van svoje delatnosti poslodavci mogu da angažuju radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu...

Fer vrednost kao osnovica poreza na imovinu

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu...

Šta se oporezuje porezom na imovinu?

Predmet oporezivanja porezom na imovinu jesu prava, korišćenje odnosno državina na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to: pravo svojine, odnosno...

Poreska prijava za porez na imovinu podnosi se najkasnije do 31.3.2020. godine

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige sami utvrđuju porez na imovinu i iskazuju ga u poreskoj prijavi koju podnose najkasnije do 31....

Uputstvo PU za kontrolu „testa samostalnosti“

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je uputstvo na osnovu kojeg će poreski inspektori sprovoditi postupak poreske kontrole tzv. "testa samostalnosti" odnosno odredbi člana 85....

Osnovni elementi obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji...

Prosečna zarada za decembar i OA obrazac

Republički zavod za statistiku je 25.02.2020. godine objavio podatke o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2019....

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad i naknade izgubljene zarade

Shodno članu 383. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršenje se sprovodi radi vraćanja zaposlenog na rad ili radi raspoređivanja zaposlenog na određene poslove. Ovo izvršenje...

Primanja zaposlenih po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti

Iako u Zakonu o privrednim društvima nije predviđena raspodela ostvarene dobiti za isplatu članovima društva ili zaposlenima, privredna društva mogu da vrše ovu isplatu...

Zarade zaposlenih u javnim preduzećima od januara 2020. bez umanjenja

Zakon o prestanku važenja ograničavanja ličnih primanja primenjuje se od 1. januara 2020. godine, što treba tumačiti tako da se primenjuje: počev od plata,...

Poresku prijavu za promet nepokretnosti od 1.1.2020. godine podnose umesto obveznika javni beležnici

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je...