Obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta u državnim organima i javnim preduzećima

Zaključak Vlade o obustavljanju rada sa strankama putem neposrednog kontakta Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05...

NOVA ODLUKA o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne...

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br....

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/20) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj...

Propisi doneti povodom vanrednog stanja (koronavirus – COVID-19)

Radi lakšeg snalaženja, na stranici Propisi.net možete pratiti pregled svih propisa objavljenih u “Službenom glasniku RS“, donetih povodom vanrednog stanja (koronavirus – COVID-19), a...

Propisan zastoj u otplati obaveza

Imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, Narodna...

Odluka o ograničenju cena u trgovini na veliko i malo – prestala da važi...

Cene navedenih proizvoda u trgovini na veliko i malo ne smeju da prelaze nivo tih cena na dan 5. marta 2020 godine. Odluka je objavljena...

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Vlada je donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (u nastavku: Uredba). Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS, br. 31/2020, od...

Koja su prava zaposlenog u slučaju obustavljanja proizvodnje?

Da li po Zakonu o radu postoji mogućnost da se zaposleni pošalju na prinudni odmor na određeni period ili neke druge mere kada je...

Šta je osnov za preventivno odsustvo zaposlenog zbog korona virusa?

Zbog proglašene pandemije korona virusa brojni poslodavci obaveštavaju zaposlene koji se vraćaju sa službenog puta iz zemalja koje su takođe zaražene ovim virusom da...

Koliko poslodavca košta rad zaposlenih i rad po nekom od ugovornih odnosa?

Za obavljanje poslova iz ili van svoje delatnosti poslodavci mogu da angažuju radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu...

Fer vrednost kao osnovica poreza na imovinu

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu...

Šta se oporezuje porezom na imovinu?

Predmet oporezivanja porezom na imovinu jesu prava, korišćenje odnosno državina na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to: pravo svojine, odnosno...