Fiskalni račun u elektronskoj trgovini

Delatnost iz grupe 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta Klasifikacije delatnosti, izuzeta je od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Ipak,u...

Firma poklanja stan gazdi-osnivaču

Poklon dajemo dragim ljudima, da bismo ih obradovali. Ipak mislim da poklanjamo zbog sebe, a ne zbog tih koji će poklon primiti. Poklanjamo zbog...

Zakon o računovodstvu – SAVETOVANJE

Na sednici održanoj 16. septembra 2019. godine, Vlada Republike Srbije utvrdila je predlog novog Zakona o računovodstvu i predlog Zakona o izmenama i dopunama...

Kupac vraća peglu jer ga bole noge dok pegla

Pročitala sam komentar jednog trgovca koji je imao slučaj da je kupac vraćao peglu iz razloga što ga „bole noge dok pegla“. Iako u...

Peticija protiv uvođenja obaveznih zvanja u Zakon o računovodstvu

Izvor: URIKS URIKS je pokrenuo inicijativu za potpisivanje peticije za izmenu Nacrta Zakona o računovodstvu koji je utvrđen i kao takav ulazi u skupštinsku proceduru....

Nema PDV nadoknade za prodaju rakije

Poljoprivredni proizvođači imaju pravo na delimičan povraćaj PDV-a, a to mogu uraditi direktno kroz naplatu svojih proizvoda i usluga kupcima. Ni kupci ne treba...

Idemo na vojnu vežbu

Zaposlenom i preduzetniku koji odsustvuje s posla zbog vršenja obuke pripada naknada za vreme vršenja te obaveze. Sva lica starija od 18 godina života imaju...

Tuđe je bolje?

Inostrani eksperti u našoj kući Česta je poslovna praksa da srpska preduzeća i preduzetnici angažuju inostrane firme kao predavače, konsultante, posrednike u sklapanju poslova ili...

Isticanje firme ili oglašavanje?

Ako tablicu sa podacima o firmi istaknete na fasadi zgrade, možda ćete biti u obavezi da tražite dozvolu za postavljanje sredstva za oglašavanje ili...

Matični broj kupca na fakturi: da ili ne?

Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu 30. jula detaljnije je propisao sadržinu isprava koje prate robu, u odnosu na do tada važeći...

Predlog Zakona o računovodstvu dostavljen u Narodnu Skupštinu

U ponedeljak, 16. septembra 2019. godine Vlada poslala je u Narodnu Skupštinu Predlog Zakona o računovodstvu. Predlog sadrži brojne izmene u odnosu na Nacrt...

Menja se Zakon o PDV-u

U ponedeljak, 16. septembra 2019. godine Vlada poslala je u Narodnu Skupštinu Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u. Izmene nisu ni...