Osvrt na početak rada Centralnog registra faktura

Na osnovu člana 4a stav 5. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017 –...

Kontrola korišćenja sredstava dobijenih za finansiranje projekata

Zakonom su propisane radnje provera, službenih kontrola, nadzora i drugih mera radi utvrđivanja prirode eventualnih nepravilnosti prilikom korišćenja sredstava pomoći, obezbeđenih iz različitih izvora...

Ovlašćenja i postupanje Budžetske inspekcije

Budžetskoj inspekciji poverena je funkcija vršenja inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija,...

FAKTORING POSLOVI SA ASPEKTA PORESKIH PROPISA I RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE

Uvodne napomene Faktoring poslovi se obavljaju kod nas u skladu sa Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013) koji je u primeni...

Finansiranje delatnosti osnovnih škola – transferi sa različitih nivoa vlasti i prihodi po osnovu...

Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu,...

Sedamnaest principa KOSO okvira kao osnov za uvođenje finansijskog upravljanja kod korisnika javnih sredstava

1 Pravni okvir za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole Odredbama člana 81. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br 54/2009… i 72/2019) definisano...

Davanje u zakup nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave

Ovde je kroz primere prikazano na koji način se u jedinici lokalne samouprave vrši inspekcijska kontrola prihoda od davanja u zakup nepokretnosti, kao i...