Naslovna Porezi Stranica 35

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Pojednostavljeni carinski postupak uvoza i izvoza robe na osnovu fakture

Iako vredan poštovanja, broj korisnika pojednostavljenog carinskog postupka na osnovu fakture predstavlja znatnu manjinu u odnosu na ukupan broj učesnika u carinskim postupcima, pa...

Pojednostavljeni carinski postupci u uvozu i izvozu robe

Poznati pod nazivom „kućno carinjenjeˮ i u primeni tek od 2011. godine, ovi pojednostavljeni postupci uvoza i izvoza donose brojne prednosti, kako nosiocima odobrenja,...

Upotreba generalnog obezbeđenja ili oslobođenje od polaganja obezbeđenja

Iako je reč o urgentnoj obavezi svih glavnih obveznika u postupku tranzita robe, ne treba izgubiti iz vida da će korišćenjem ovog oblika obezbeđenja,...

Elektronski carinski postupak

Savremeni koncept e-uprave otvoriće mogućnost da građani i privredni subjekti, korišćenjem informacionih tehnologija, svoja prava i obaveze prema državnim organima ispunjavaju na što jednostavniji...