Naslovna Porezi Stranica 40

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Poreski aspekt poslovanja domaćih pravnih lica s nerezidentnim pravnim licima

Zbog brojnosti mogućih oblika poslovanja i različitog poreskog tretmana koji se na njih primenjuje, domaća pravna lica, kada krenu u saradnju sa stranim partnerima,...

Transferne cene u poreskom sistemu Republike Srbije

U ovom tekstu je obrazložena primena transfernih cena u Republici Srbiji i normativna regulativa koja dotiče pitanje transfernih cena, njihovo utvrđivanje i primenu u...

Paket poreskih zakona

Kako bi omogućila nesmetano funkcionisanje Republike Srbije u narednom periodu Vlada Republike Srbije donela je brojne zakonske izmene. U ovom tekstu govorimo o Zakonu...

Strateška promena obavljanja carinskog postupka u Republici Srbiji

Uprava carina je već započela konkretne aktivnosti koje se sastoje u uvođenju elektronskog poslovanja u određene segmente carinskih postupaka, a istovremeno planira i preduzima...

Novom poreskom reformom do bolje ekonomije

Novim paketom fiskalnih zakona Vlada želi da rastereti privredu, pojača penzioni fond, olakša rad preduzetnicima, pomogne reindustrijalizaciju, privredni razvoj i zapošljavanje   Na predlog Vlade, Narodna...

Pojednostavljeni carinski postupak uvoza i izvoza robe na osnovu fakture

Iako vredan poštovanja, broj korisnika pojednostavljenog carinskog postupka na osnovu fakture predstavlja znatnu manjinu u odnosu na ukupan broj učesnika u carinskim postupcima, pa...

Pojednostavljeni carinski postupci u uvozu i izvozu robe

Poznati pod nazivom „kućno carinjenjeˮ i u primeni tek od 2011. godine, ovi pojednostavljeni postupci uvoza i izvoza donose brojne prednosti, kako nosiocima odobrenja,...

Upotreba generalnog obezbeđenja ili oslobođenje od polaganja obezbeđenja

Iako je reč o urgentnoj obavezi svih glavnih obveznika u postupku tranzita robe, ne treba izgubiti iz vida da će korišćenjem ovog oblika obezbeđenja,...

Elektronski carinski postupak

Savremeni koncept e-uprave otvoriće mogućnost da građani i privredni subjekti, korišćenjem informacionih tehnologija, svoja prava i obaveze prema državnim organima ispunjavaju na što jednostavniji...