Kontrola korišćenja sredstava dobijenih za finansiranje projekata

Zakonom su propisane radnje provera, službenih kontrola, nadzora i drugih mera radi utvrđivanja prirode eventualnih nepravilnosti prilikom korišćenja sredstava pomoći, obezbeđenih iz različitih izvora...

Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni...

U komentaru je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim...

Komisione usluge korisnika javnih sredstava – zakonska regulativa i računovodstvena evidencija

Uvodne napomene Komisiona prodaja je način prodaje u kojem učestvuju komisionar, s jedne, i njegov komitent, s druge strane. Komisionar je posrednik koji radi u...

Na koji način se vrši izbor subjekata inspekcijske kontrole Budžetske inspekcije – program rada...

U broju 2/2019 ovog časopisa detaljno su predstavljene nadležnosti Budžetske inspekcije, odnosno ko su korisnici javnih sredstava i koga kontroliše Budžetska inspekcija. U ovom...

Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem zakona o...

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su...

Finansiranje zdravstvenih ustanova

U ovom tekstu osvrnućemo se na rad zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, u delu koji se odnosi na sticanje i raspolaganje finansijskim sredstvima za...

Sticanje nefinansijske imovine korisnika javnih sredstava zaduživanjem

U skladu sa članom 73. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 2009… 95/2018) reguliše se ograničenje duga i garancije u toku budžetske...

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

U skladu sa Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih...

Privredna društava sa statusom korisnika javnih sredstava

U ovom tekstu biće razjašnjene učestale nedoumice vezane za status privrednih društva u većinskom vlasništvu Republike Srbije koja posluju na tržištu i ostvaruju prihode...