Poslovne finansije

Povremena rubrika u našem časopisu u kojoj ćete pronaći sve što je potrebno da znate o carinskom poslovanju. Korisne informacije na temu uvoza, izvoza, reeksporta, pojednostavljenih carinskih postupaka i carinskih povlastica. Razrešavamo brojne dileme učesnika u carinskom postupku i donosimo korisne obrasce.

Problemi pri dokazivanju postojanja preferencijalnog porekla robe pri uvozu i korišćenje opšte šeme preferencijala...

Pri uvozu robe postoji mogućnost da se primeni carinska stopa od 0% ili carinska stopa niža od MFN (Most Favored Nation) stope propisane Carinskom...

Plaćanje kompenzatorne kamate pri uvozu robe

Privredni subjekti koji prvo privremeno uvoze robu radi njene obrade, prerade, popravke ili drugog privremenog korišćenja (npr. zakupa, lizinga), a zatim tu robu stavljaju...

Najčešća pitanja u vezi sa postupkom carinskog skladištenja robe

Držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničeno i samo u izuzetnim slučajevima carinski organ može da odredi rok u kome uskladištena roba...

Obračunavanje uvoznih dažbina i PDV-a u postupku privremenog uvoza iznajmljenih prevoznih sredstava ili drugih...

Na osnovu ugovora o iznajmljivanju prevoznih sredstava ili drugih pokretnih stvari carinski organ može da odobri upotrebu strane robe u carinskom području Republike Srbije,...

Naplata carine i PDV-a pri vraćanju robe koja je privremeno izvezena radi popravke

Ukoliko popravku robe (npr. mašine ili aparata) nije moguće izvršiti u Republici Srbiji usled nepostojanja uslova ili zbog postojanja garantne obaveze stranog lica ili...

Oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a pri vraćanju robe koja je prethodno bila izvezena

Izvoznici robe se suočavaju s rizikom da će im deo pošiljke ili čitava pošiljka izvezene robe biti vraćena neprodata ili zato što ne odgovara...

IZMENA NAZIVA I IZNOSA TAKSI ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA

U „Službenom glasniku RS”, br. 113/2017 od 17. 12. 2017. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji...

POJAŠNJENJA POJMOVA „OPREMA ZA OBRADU PODATAKA”, „NOSAČ PODATAKA” I „ODVOJENO ISKAZANI” IZ ČLANA 47A...

Član 47a Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016 – u daljem tekstu: CZ) propisuje: „Carinska vrednost nosača podataka koji sadrže...

IMENOVANJE ZASTUPNIKA U CARINSKOM POSTUPKU

Član 6. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) propisuje da svako lice može da, pod uslovima predviđenim članom 89....

PRIJAVA PRENOSA FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANJA PREKO DRŽAVNE GRANICE

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014 – u daljem tekstu: Zakon) u članu...

UPOTREBA ELEKTRONSKOG LOKATORA KAO CARINSKOG OBELEŽJA – OD 1. OKTOBRA 2017. GODINE

Uredbom o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS”, br. 10/2017) izvršena je dopuna carinskih propisa koji su bliže određivali...

CARINSKI TRETMAN ROBE KOJA SE IZNOSI IZ SLOBODNE ZONE, A PRETHODNO JE BILA STAVLJENA...

Na dan kada se roba iz slobodne carinske zone pušta u slobodan promet u carinsko područje Republike Srbije van zone, nastaje obaveza plaćanja carine...