SPROVOĐENJE PRIPREMNIH RADNJI ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA DAN 31. 12. 2017. GODINE

- Za privredna društva U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja neophodno je sprovesti niz aktivnosti koje prethode njihovom sastavljanju, u cilju realnog vrednovanja pozicija...

Poslovanje preduzetnika koji se bave trgovinom na malo

Knjiženje poslovnih događaja u trgovini na malo specifično je kao i ta delatnost – od kalkulacija kao isprava za knjiženje zaduženja prodavnice, preko popusta...

Sastavljanje Izveštaja o tokovima gotovine za 2018. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI...

KRATKE TEME: Preduzetnik slobodno raspolaže novčanim sredstvima sa poslovnog računa – mišljenje Ministarstva finansija

Po osnovu raspolaganja preduzetnika novčanim sredstvima sa svog platnog računa, tako što podiže gotov novac koji nije opredeljen kao lična zarada, ne nastaje obaveza...

Sastavljanje Izveštaja o promenama na kapitalu za 2018. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno...

Računovodstvo elektronske trgovine robom

Prodaja robe putem interneta sve je značajniji oblik prodaje na daljinu. Prednost elektronske trgovine ogleda se u tome što je ponuda robe, naručivanje i...

Izveštaj o tokovima gotovine za 2019. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI...

KORIŠĆENJE RAČUNOVODSTVENIH PROCENA I PROSUĐIVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja rukovodstvo pravnog lica često mora da koristi računovodstvene procene i prosuđivanja koje treba da budu razumne i opravdane u zadatim...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA

Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika, dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja...

Bilans stanja i Bilans uspeha za 2019. godinu

Bilans stanja i Bilans uspeha dva su finansijska izveštaja koja sastavljaju sva pravna lica i preduzetnici, bez obzira na to koji računovodstveni okvir primenjuju,...

Izdata jemstva, garancije i menice kao instrumenti obezbeđenja – računovodstveni aspekt

Sa stanovišta propisa o računovodstvu, data jemstva i garancije, kao instrumenti obezbeđenja, predstavljaju potencijalnu obavezu. Potencijalna obaveza je: moguća obaveza koja nastaje po osnovu...

Računovodstvo u građevinskoj delatnosti

Računovodstveno obuhvatanje građevinske delatnosti zavisi prvenstveno od vrste učesnika u prometu, a ona određuje i MRS koji će se primenjivati. Izvođači radova najveću pažnju...