KNJIŽENJE TROŠKOVA ENERGETSKIH USLUGA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA – NOVO –

Početkom grejne sezone mnogi budžetski korisnici (ustanove, organi, ministarstva, zavodi, bolnice, fakulteti i sl.) pristupaju nabavci goriva, pa je u narednom tekstu dato nekoliko...

OBAVLJANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI U USTANOVAMA VISOKOG I UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA

Budžetski korisnici u visokom i univerzitetskom obrazovanju, pored osnovne delatnosti za koju su registrovani, mogu da obavljaju i dodatne delatnosti, kao što je štampanje...

DODELA BESPLATNIH UDŽBENIKA NEKIM KATEGORIJAMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU I NJIHOVA...

Uvodne napomene Shodno članu 9. st. 1. i 4. Zakona o udžbenicima („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015), a u cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i...

RACIONALIZACIJA BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2017. GODINU

Vlada Republike Srbije donela je ODLUKU o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine...

FINANSIRANJE AKTIVNOSTI USTANOVA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Funkcionisanje učeničkog i studentskog standarda definisano je Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Sl.  glasnik RS”, 18/2010 i 55/2013 – u daljem tekstu: Zakon)...

FAKTORING POSLOVI SA ASPEKTA PORESKIH PROPISA I RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE

Uvodne napomene Faktoring poslovi se obavljaju kod nas u skladu sa Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013) koji je u primeni...

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period april–jun 2017. godine

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon),...

Obavljanje službenog putovanja u inostranstvo korisnika javnih sredstava

Uvodne napomene Korisnici javnih sredstava službeno putovanje u inostranstvo obavljaju na osnovu: 1) Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema...

IZMIRENJE OBAVEZA NA OSNOVU PLATNIH TRANSAKCIJA IZMEĐU PRUŽAOCA I KORISNIKA PLATNIH USLUGA

Uvodne napomene Donošenjem Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 139/2014 – u daljem tekstu: Zakon), koji je u primeni od 1. oktobra 2015....

TEKUĆE I KAPITALNO ODRŽAVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI...

Uvodne napomene Tekuće i kapitalno održavanje sredstava za rad kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i korisnika sredstava Republičkog...

PRAĆENJE I EVIDENTIRANJE NABAVKE GORIVA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA PUTEM KARTICA ZA GORIVO

Kartice za gorivo pripadaju novoj generaciji vrste plaćanja i treba da omoguće efikasan način snabdevanja i praćenja utroška goriva kod privrednih i budžetskih korisnika....

EVIDENTIRANJE SREDSTAVA OD „RODITELJSKOG DINARA” U USTANOVAMA OBRAZOVANJA

Zakonska regulativa Za finansiranje pojedinih aktivnosti koje su definisane nastavnim planovima i programima u  predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, vrši se prikupljanje novčanih sredstava...