Obaveza uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava

Adekvatno funkcionisanje interne finansijske kontrole u javnom sektoru jeste obaveza koja proističe iz poglavlja 32 – Finansijski nadzor pristupnih pregovora za pridruživanje Evropskoj uniji. Interna...

Osvrt na početak rada Centralnog registra faktura

Na osnovu člana 4a stav 5. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017 –...

PRIMERI NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU PRIPREME I PODNOŠENJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Uvodne napomene U nastavku teksta uslediće objašnjenje na koji način budžetska inspekcija vrši inspekcijsku kontrolu podnošenja finansijskih izveštaja sa aspekta primene Zakona o budžetskom sistemu...

KONSOLIDOVANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU...

1. Zakonska regulativa Sastavljanje i podnošenje konsolidovanih godišnjih izveštaja za 2017. godinu korisnika javnih sredstava koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem sprovodi se primenom...

OTVARANJE POČETNOG STANJA ZA 2018. GODINU U POSLOVNIM KNJIGAMA PRAVNIH LICA KOJA PRIMENJUJU KONTNI...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (princip Going concern) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU PREMA PROPISIMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA

Uvodne napomene  Nakon obavljenih pripremnih radnji koje prethode pripremi sastavljanja finansijskih izveštaja može da se pristupi sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje...

PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU – PRIVREDA I...

Potrebno je da se radi sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu preduzme čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima, koje se moraju računovodstveno...

KNJIŽENJE TROŠKOVA ENERGETSKIH USLUGA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA – NOVO –

Početkom grejne sezone mnogi budžetski korisnici (ustanove, organi, ministarstva, zavodi, bolnice, fakulteti i sl.) pristupaju nabavci goriva, pa je u narednom tekstu dato nekoliko...

OBAVLJANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI U USTANOVAMA VISOKOG I UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA

Budžetski korisnici u visokom i univerzitetskom obrazovanju, pored osnovne delatnosti za koju su registrovani, mogu da obavljaju i dodatne delatnosti, kao što je štampanje...

DODELA BESPLATNIH UDŽBENIKA NEKIM KATEGORIJAMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU I NJIHOVA...

Uvodne napomene Shodno članu 9. st. 1. i 4. Zakona o udžbenicima („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015), a u cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i...

RACIONALIZACIJA BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2017. GODINU

Vlada Republike Srbije donela je ODLUKU o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine...

FINANSIRANJE AKTIVNOSTI USTANOVA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Funkcionisanje učeničkog i studentskog standarda definisano je Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Sl.  glasnik RS”, 18/2010 i 55/2013 – u daljem tekstu: Zakon)...